Friday, August 21, 2009

ခင္၀မ္းရဲ.ခင္၀မ္း

မွာတမ္း - ဤ စာတုိ.သည္ ၀တၱဳ တစ္ပုဒ္ ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ စာတမ္းဖြဲ.ထား ေသာ စာစုတုိ.သာမည္ ၍ သည္လူကုိလည္း ခင္၀မ္း က ခင္၀မ္းဟုပင္ ေခၚပါသည္။

အမွန္ဆုိရပါမူ
ခင္၀မ္းတုိ. ဇတ္လမ္း၀ယ္
မင္းသားသည္လည္းေကာင္း
မင္းသမီးသည္လည္းေကာင္း
မရွိ။
လူၾကမ္းအျဖစ္ ခင္၀မ္း တစ္ဦးတည္းသာ ရွိပါသည္။

အေဆြးခန္းတြင္လည္းေကာင္း
အေပ်ာ္ခန္းတြင္လည္းေကာာင္း
အၾကမ္းခန္းတြင္လည္းေကာင္း
အလြမ္းခန္းတြင္လည္းေကာင္း
လူၾကမ္းခင္၀မ္းတစ္ေယာက္ တည္း သာ ေျပာင္းလဲ၍ သရုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

ခင္၀မ္းဆုိေသာ ေကာင္
ဒီေကာင္သည္ ေကာင္းေသာေကာင္မဟုတ္။ အလြန္ရွဳပ္၍ အလြန္ေပြသည္။
သူ.ထက္ဆိုးျပီး ဆုိးသူ မရွိဟု လူတကာဆုိၾကသည္။
ခင္၀မ္း၏ မိဘမ်ားသည္ လည္း ဆုံးမ၍ မရ လက္မွဳိင္ခ်ကာသာ ေနရသည္။

ခင္၀မ္းသည္ လူေနာက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ဘြဲ. ႏွင္းသဘင္ေရွ.မွ ပန္းအုိးမ်ားကုိ ခင္၀မ္းတုိ.တသုိက္ သြားေရႊ.ၾကသည္။
ေရႊ.၍မွ်မျပီးမီ ဒရမ္၀မ္ ကုလား ႏိုးလာ၍ ခင္၀မ္းတုိ.ေခြးေျပး၀က္ေျပး ေျပး ၾကရသည္။
ခင္၀မ္းမူ ေပ်ာ္လွသည္။

တစ္ခါကလည္း ဂ်ပ္ဆင္ေမွ်ာ္စင္ ထိပ္မွ ရွာလပတ္ရည္ကုလားကုိ
ရွာလပတ္ရည္ ငါးျပားတန္ တစ္ခြက္ေပးပါဗ်ိဳ. ဟု ေအာ္မွာဘူးသည္။
ခင္၀မ္းတုိ.တသုိက္ ပြဲက်၍ မဆုံး။

ခင္၀မ္းသည္ ေနာက္ေသာ ခင္၀မ္းျဖစ္၏။
သုိ.တစ္မူ ခင္၀မ္းသည္ လူမုိက္တစ္ဦး ကား မဟုတ္ေခ်။

အေၾကာင္းမူ မည္သူကမွ် ခင္၀မ္းကုိ လူမုိက္ဟုမေခၚၾကေသာေၾကာင္.ျဖစ္သည္။
ခင္၀မ္းကုိ ခင္၀မ္းသူငယ္ခ်င္း သိန္းျမင္.ဆုိသူက ခင္.၀မ္ ဟု ခင္တြင္ ေအာက္ကျမင္.ထည္.၍
လည္းေကာင္း ၀မ္းတြင္ ေရွ.ကေပါက္ျဖဳတ္၍ လည္းေကာင္းေခၚသည္မွတပါး ၊ တကမၻာလုံး
ခင္၀မ္းဟု ေခၚၾကသည္။

ထုိ.ေၾကာင္. ခင္၀မ္းသည္ ခင္၀မ္းသာျဖစ္ရမည္။
ခင္၀မ္းသည္ လူမုိက္မဟုတ္ႏုိင္ပါ။

ခင္၀မ္းငယ္ငယ္က ခင္၀မ္းသည္ ခင္၀မ္းသူငယ္ခ်င္း ညိဳညိဳ ဆုိေသာ ေကာင္မေလး ကုိ မုန္.ေကြ်းမည္ဟု
ညာေခၚ၍ တီေကာင္ႏွင္.တုိ.ဖူးပါသည္။ ညိဳညိဳ အာေခါင္ျခစ္ ေအာ္ငုိေလမွ ခင္၀မ္းေခ်ာ.သည္။

ခင္၀မ္းသည္ ညစ္ေထးေထးေကာင္ျဖစ္၏။

သည္မွ်သည္မွ်
ဆုိးေသာ
ရိုင္းေသာ
ညစ္ေထးေထးႏုိင္ေသာ
ခင္၀မ္းသည္ ရုတ္တရက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သုိ.ေရာက္လာပါသည္။

ခင္၀မ္းမူ
ဆုိးျမဲ
မုိက္ရုိင္းျမဲ
ေနာက္ျမဲ

တစ္ခါကအေဆာင္ရွိ အိမ္သာတုိင္း ကုိ အတြင္းမွ ဂ်က္ခ်၍ ျပတင္းေပါက္မွ ေက်ာ္ဆင္း၍
ျပတင္းေပါက္မ်ားကုိ ျပန္ေစ.ထားခဲ.သည္။အိမ္သာအားလုံးကုိ ဤ သုိ.လုိက္လုပ္သည္။
အျပင္မွေသာ္ ဖြင္.မရျပီ။
ေနာက္တစ္ေန. မနက္ေစာေစာတြင္ အေဆာင္သားမ်ား ပ်ားပန္းခတ္မွ် အိမ္သာျပႆနာေပၚေတာ.သည္။
ခင္၀မ္းမူ သေဘာက်လွသည္။တစ္ေယာက္တညး္ ရယ္ေနေတာ.သည္။

တစ္ခါကလည္း ခင္၀မ္းသည္ ခင္၀မ္းသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးကုိ မုိင္လုိတုိက္မည္ဟုေခၚျပီး မုိင္လုိထဲတြင္ ၀မ္းႏွဳတ္ေဆး
ထည္.တုိက္ပါသည္။ေနာက္ျပီး သူ.သူငယ္ခ်င္း အိပ္ခ်ိန္တြင္ အခန္းတံခါးကုိ အျပင္ မွ ကလန္.ခ်ထားလုိက္သည္။

ေနာက္ေန. ခင္၀မ္းသူငယ္ခ်င္းသည္ ဘုံဘုိင္မွေရတုိ.ကုိ ငင္၍ ငင္၍ အုိေသာမ်က္ႏွာျဖင္.
အခန္းအႏွံ. အျပားေဆးေၾကာေနခ်ိန္တြင္ ခင္၀မ္းအခန္းတြင္း ၌ အူတက္ေလသည္။

သည္မွ်ရွဳပ္ေသာ ခင္၀မ္းသည္
ေနာက္ေသာ ခင္၀မ္းသည္
ေဆာင္းျပယ္စ ေႏြညတစ္ညတြင္
သူမကုိစတင္ ေတြ.ရပါသည္။
သူမကုိ မည္သုိ.မည္ပုံခ်စ္မိေၾကာင္း ခင္၀မ္းကုိယ္တုိင္ပင္ မသိပါေခ်။

ခင္၀မ္းခ်စ္သူသည္
အသားျဖဴ၏။
မ်က္ႏွာမူလည္း ၀ုိင္းပါသည္။
မ်က္နက္ရႊန္းရႊန္း ပါး ၀န္း၀န္းျဖင္.
ေရႊသြန္း ရုပ္သြင္ ႏွင္.လည္း တင္.ေမာလွပါ၏။

ခင္၀မ္းခ်စ္သူ သည္ အရွက္ၾကီးလွသူျဖစ္ပါ၏။
ထုိ.ေၾကာင္.သူ.နာမည္ကုိသာ တုိက္ရုိက္သုံးလွ်င္ ခင္၀မ္းကုိ သူ မုခ်မုန္းပါလိမ္.မည္။
ခင္၀မ္းကုိ သူမုန္းလွ်င္ ခင္၀မ္းဘ၀လည္း ဆုံးရပါမည္။ သည္ေၾကာင္. သူမနာမည္ကုိ ခင္၀မ္းထိန္၀ွက္ လုိပါသည္။
ခင္၀မ္းခ်စ္ေသာသူကုိ ညက္စစ္ မြတ္ၾကည္ ဘုံေျခာက္မည္၍ ျပစ္ခ်ည္ကင္းလြတ္ အားလုံးနတ္လွ်င္ တုမွတ္ဘက္မွ်
ျပိဳင္လာၾကလည္း ေသာမေရာင္တြင္ ၾကယ္ႏွယ္သာထင္ပါလိမ္.မည္ ဟု ခင္၀မ္း ယူဆပါသည္။

ဤ မွ် ဆန္.က်င္ဘက္က်ေသာ မိန္းမငယ္ကုိ ခင္၀မ္းခ်စ္မိျခင္းသည္ ခင္၀မ္းအဖုိ.
ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်၍ ျဖစ္ပါသည္။

ခင္၀မ္းသည္ သူ.အျဖစ္ကုိ အမိတကၠသုိလ္ေျမ ႏွင္.လည္းႏွဳိင္းျပဖူးသည္။ ငြားငြားစြင္.စြင္. ကံေကာ္ပြင္.တုိ.သည္
ေျမတြင္ ေၾကြလြင္.ျပန္.က်ဲေနမွ လွသည္ဟု ဆုိပါသည္။
တဖန္ေရႊ၀ါ ပိေတာက္ခုိင္တုိ.သည္ ပင္ထက္တြင္ ပြင္.ေနေလမွ တင္.တယ္ပါသည္ဟု ဆုိျပန္သည္။
ဤကဲ.သုိ. ဆန္. က်င္ဖက္က် လွေသာ ပန္းႏွစ္မ်ိဳး အမိေျမတြင္ ၾကီးစုိးေနေသာေၾကာင္.သာ ခင္၀မ္း သူ႔ကိုခ်စ္မိသည္ဟုဆိုပါသည္။
အေၾကာင္းအားျဖင့္ေတာ့ ဆီေလ်ာ္လွသည္မဟုတ္ပါ။
မည္သို႔ဆိုေစ သူ႔ကို …
ခင္၀မ္း ခ်စ္လွသည္၊ ျမတ္ႏိုးလွသည္။
သူသည္သာ ခင္၀မ္းဘ၀၊ သူသည္သာ ခင္၀မ္းအသက္ျဖစ္၍ သူသည္သာ ခင္၀မ္းႏွလံုးသည္းပြတ္ျဖစ္ပါေခ်၏။
ခင္၀မ္းသည္ သူ႔ကိုျမင္ေတြ႕ရမွ ထမင္းစား၀င္ပါသည္၊ အိပ္၍ေပ်ာ္ပါသည္ဟုဆိုဖူး၏။
သူ႔ကိုတစ္ရက္မျမင္ရလွ်င္ ခင္၀မ္းထမင္းစားပ်က္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ခင္၀မ္းအခန္းထဲတြင္ သတင္းစာထဲမွ သူႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ ျဖတ္ယူထားေသာ ပံုတစ္ပံုရွိသည္။
ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ သူ႔ကိုယ္စားၾကည့္ရန္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ လူကိုယ္တိုင္ျမင္ရျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထမင္းစား၍ နည္းနည္းသာရၿပီး၊
အိပ္၍လည္း နည္းနည္းသာေပ်ာ္ေၾကာင္း ခင္၀မ္းေျပာျပဖူးပါသည္။
ေက်ာင္းရက္ရွည္ပိတ္လွ်င္ေတာ့ ခင္၀မ္း ဘယ္လိုေနမည္မေျပာတတ္ …
ႏွင္းေတြေ၀ေန …
မိုးေတြရြာေန …
ေနေတြပူေန …
လေတြသာေန …
မည္သို႔ပင္ရွိေစ ခင္၀မ္း သူ႔ကိုသတိရသည္။ အိပ္ေနခ်ိန္တြင္ သူ႔အေၾကာင္း အိပ္မက္ထဲတြင္စဥ္းစား၍ ႏိုးေနခ်ိန္တြင္လည္း ေမ့သည္မရွိ …
သည္မွ် ခင္၀မ္းက ခ်စ္လွေသာ္လည္း သူမသိရွာ၊ ခင္၀မ္းကလည္း ဖြင့္မေျပာရဲ။
ဤသည္ကို ခင္၀မ္းက “ေမတၱာစစ္” ဟု အမည္တပ္သည္။ ရယူလိုေသာဆႏၵ၊ ပိုင္ဆိုင္လိုေသာဆႏၵ မရွိေသာအခ်စ္သည္
စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခင္၀မ္း မွတ္ခ်က္ခ်သည္။
တစ္ခါက ခင္၀မ္း သူ႔ကိုေနာက္ဖူးသည္။
ခင္၀မ္းေၾကာ့မွဴးသည္ …
အလြန္လွပါသည္ …
အလြန္ယဥ္ပါသည္ …
ဣေျႏၵလည္းရသည္ …
ပါးျဖဴျဖဴေလးက ေမႊးခ်င္စရာ …
တစ္ခါတစ္ရံ ခင္၀မ္းက …
“ သည္မွ်လွသူသည္ ကေ၀မသာျဖစ္ရမည္။ ကေ၀မျဖစ္၍သာ သူ႔ကို ဖမ္းစားသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကေ၀မကို မုခ်မုန္းရမည္ ” ဟု ေျပာဖူးသည္။
ခင္၀မ္းသည္ ညာတတ္သည္။
ယေန႔တိုင္ ခ်စ္စရာ ကေ၀မေလးကို မမုန္းႏိုင္။
ခ်စ္ဆဲ … ျမတ္ႏိုးဆဲ … ေမွ်ာ္လင့္ဆဲ …
တစ္ခါက ခင္၀မ္းခ်စ္သူသည္ အကၤ်ီအျဖဴေရာင္ႏွင့္ လံုခ်ည္ေယာထဘီအနက္တို႔၀တ္လာသည္။ ပါးျဖဴျဖဴတြင္လည္း သနပ္ခါးေရႀကဲဆြတ္ထားသည္။
ခင္၀မ္း သေဘာက်၍မဆံုး။ မ်က္လံုးပင္မခြာေတာ့။
လက္ေတြ႕လုပ္ရာတြင္ သူ႔အနားသို႔သြား၍ ခင္၀မ္းေနရာယူပါသည္။ သူတစ္မ်ိဳးမ်ား ထင္မည္လားဟု ခင္၀မ္းရွက္ရေသး။ သူကမူ ဂရုမစိုက္။ ဆလိုက္
(Slide) မ်ားသာေလွ်ာက္ၾကည့္သည္။ ခင္၀မ္းလည္း သူ႔ေနာက္တေကာက္ေကာက္လိုက္၍ ဆလိုက္ၾကည့္သည္။ သူႏွင့္တိုးေ၀ွ႔ၾကည့္ရသည္မွာ
ခင္၀မ္းေပ်ာ္လွသည္။ အေပ်ာ္လြန္၍ စံုေအာင္ပင္မၾကည့္လိုက္ရေပ။
သူ ဆလိုက္တစ္ခုကို ၾကည့္ေသာအခါ အလင္းေရာင္ယူေသာမွန္ကုိ ခင္၀မ္းက မသိမသာကြယ္ထားပါသည္။
ပထမတစ္ခါမူ
ဒုတိယတစ္ခါမူ
မေတာ္တဆထင္၍
“ ခင္၀မ္း … ကြယ္ေနတယ္ ” ဟုဆိုပါသည္။
ေနာက္ေတာ့ တမင္လုပ္မွန္းသိ၍
“ ခင္၀မ္း ” ဟု အၿပံဳးတစ္၀က္ႏွင့္ မာန္မဲပါသည္။
ခင္၀မ္း ေက်နပ္၍မဆံုး၊ ၀မ္းသာ၍မဆံုးၿပီ။
ဤကား ေနာက္ေသာ ခင္၀မ္းျဖစ္၏။
ေနာက္ေသာခင္၀မ္းသည္ ၾကာၾကာမခံ …
မၾကာခဏ စိတ္ဆင္းရဲေသာ ခင္၀မ္းျဖစ္သြားတတ္သည္။
တစ္ခါက ခင္၀မ္းခ်စ္ေသာသူသည္ ေယာက်္ားရြယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာေနသည္ကို ခင္၀မ္းျမင္ရသည္။
ထိုေန႔တစ္ေန႔လံုး ခင္၀မ္းမေပ်ာ္ေတာ့ၿပီ။
မ်က္ႏွာႀကီးေအာက္သိုးသိုးနဲ႔ ဆိုးတဲ့ခင္၀မ္းသည္ ေက်ာင္းတက္လိုစိတ္မရွိေတာ့ …
သူ႔ကိုလည္း အေျခာက္တိုက္ စိတ္ဆိုးလိုက္ေသးသည္။
ထိုညတြင္ ခင္၀မ္းအိပ္မေပ်ာ္ၿပီ …
အိပ္မက္ထဲတြင္ သူ႔ကိုယ္သူပင္ မာန္မဲမိသည္။
သည္မွ်သ၀န္တိုေသာ ႐ူးေသာခင္၀မ္းသည္ ကေလးကလားအလြန္ဆန္သည္။
တစ္ခါတစ္ခါ သူေျပာတတ္သည္ …
ခင္၀မ္းသာ သူႏွင့္ရလွ်င္ဟု အစခ်ီတတ္သည္ …
ထိုအခါတြင္ …
အိမ္လွလွတစ္လံုးေဆာက္ပါမည္။
ထိုအိမ္တြင္ ေရကန္တစ္ခု ပါရပါမည္။
ထိုအိမ္တြင္ ခင္၀မ္းတို႔ ေလွစီးၾကပါမည္။
ေလွ်ာက္လည္ရန္ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ရန္ ကားတစ္စီး၀ယ္ထားမည္ဟု ဆိုပါသည္။
တစ္ဖန္လည္း …
ခင္၀မ္းသည္ ေက်ာက္ဒိုးပစ္ အင္မတန္၀ါသနာပါလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူႏွင့္ရလွ်င္ သူ႔ကို ေက်ာက္ဒုိးကစားနည္းသင္ေပး၍ ေက်ာက္ဒိုးပစ္ၾကမည္ဟု
ေျပာပါသည္။
အဘယ္မွ် အတိတ္ကာလကို ခင္၀မ္းတြက္ဆေနပါေစ။
ခင္၀မ္းသည္ အ႐ုပ္ဆုိး၏။
ဣေျႏၵလည္းမရ။
ဘယ္လိုေနေန အက်ည္းတန္သည္ခ်ည္း။
ခင္၀မ္းခ်စ္သူသည္ …
အလြန္လွ၏။
ဣေျႏၵလည္းရ၏။
ၿပံဳးလိုက္ရင္ ပို၍ပင္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည္။
သည္ေတာ့ ခင္၀မ္းတို႔သည္ ဆန္႔က်င္စြာမဆံုဆည္းမိၾကေပ။ ခင္၀မ္းခ်စ္ေသာသူသည္ မိန္းကေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလွအပကို ျမတ္ႏိုးပါမည္။
ခင္၀မ္းသည္ လွေသာသူမဟုတ္ပါ။
ထိုအခါတြင္ ဤမွ်လွပေသာသူႏွင့္ အ႐ုပ္ဆိုးသူကို ဖန္တီးေပးေသာျမတ္စြာဘုရားကို ခင္၀မ္း စကားနာထိုးပါသည္။ သတၱဘာဂကို က်ိန္ဆဲပါသည္။
ေနာက္ သူ႔မိဘကိုလည္း သူ႔ကို အ႐ုပ္ဆိုးစြာေမြးဖြားေသာေၾကာင့္ အျပစ္တင္မိပါသည္။
သို႔ေသာ္ သူ႔ကိုမူ သည္မွ်လွေသာေၾကာင့္ အျပစ္မတင္ရက္ပါ။
ခင္၀မ္း၏ဇာတ္လမ္း ဤတြင္တစ္ခန္းရပ္ပါသည္။
ေရွ႕ပိုင္းအခန္းမ်ားကို ခင္၀မ္း၏ပစၥဳပၸန္က စံုစမ္းပါလိမ့္မည္။ ထိုခင္၀မ္း၏ ေရွ႕ပိုင္းဘ၀တြင္ သူ႔အတြက္က်ရေသာမ်က္ရည္မ်ား၊ သူ႔ကိုတမ္းတေသာ
အလြမ္းမ်ား …
သူ႔ကိုေဆြးေသာ အေတြးမ်ားကိုသာ …
ျပည္ဖံုးကားခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါလွ်င္ …
ခင္၀မ္းသည္ ထာ၀ရပင္ …
ဆိုးေသာ …
႐ိုင္းေသာ …
ေနာက္ေသာ …
ခင္၀မ္း ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ခင္၀မ္း
ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္(၆)၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၀၆

တာရာမင္းေ၀အမွတ္တရ

"ပလုံ"

ေရထဲကုိ ခဲက်သြားတာလဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ....
ေရထဲက ငါးခုန္တက္လာတာလဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။

တေန.မွာ ငါ.အတၱဳပတၱိကုိ ငါဖြင္.ၾကည္.လုိက္တယ္ ...
ဘယ္လုိျဖစ္သြားသလဲမသိဘူး။

" ပလုံ"

တာရာမင္းေ၀ ။


ဒီေန.ဆုိ ကုိေရႊဘုန္းလူ ဆုံးတာ ၂ ႏွစ္နဲ. ၁၆ ရက္တိတိ ရွိသြားပါျပီ။ သူ.ရဲ. ပန္းေခတ္ကလမင္း နဲ. ေရႊဖိနပ္မွာ အစိမ္းေရာင္ၾကက္ေျခခတ္နဲ. ေကာင္မေလး ဆုိတဲ. ၀တၱဳႏွစ္အုပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက အရမ္းကုိ စြဲလမ္းခဲ.ဖူးပါတယ္။ အခု မုိးမခစာနင္းဇင္းအဖြဲ.နဲ. အတူ ကုိေရႊဘုန္းရဲ. အကုိအရင္းျဖစ္တဲ. ကုိေအာင္ဒင္တုိ. ကေန သူကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည္.အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ တာရာမင္းေ၀ အမွတ္တရစာစုမ်ားဆုိတဲ. စာအုပ္ေလးကုိ စုစည္းထုတ္ေ၀ လုိက္ပါတယ္။ ကုိေရႊဘုန္းနဲ. ရင္းႏွီးသူေတြ ၊ သူ.ရဲ. ကဗ်ာ ၊ ၀တၱဳေတြကုိ ႏွစ္သက္ၾကသူေတြ၊ အႏုပညာေရာင္းရင္း ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ၊ ေထာင္ထဲ ကသူငယ္ခ်င္းေတြ အျပင္ အကုိအရင္း ကုိေအာင္ဒင္(ကေလာင္အမည္ ဒတၱ) ပါမက်န္ အားလုံးက ၀ုိင္းေရးေပးထားၾကပါတယ္။ ျပန္ဖတ္ျပီးေတာ.မွ သူ.ကုိ သတိရလုိ. မ်က္ရည္ေတာင္၀ဲမိပါေသးတယ္။ တကယ္ကေတာ. သူဆုံးတဲ. ၂ ႏွစ္ျပည္. ၾသဂုတ္ ၅ရက္ေန.မွာထုတ္ဖုိ.စီစဥ္ထားတာပါ။ဒါေပမယ္.အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင္. ခုလုိအနည္းငယ္ေနာက္က်ျပီးမွ ထြက္လာတာပါ။ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကုိေတာ. စက္တင္ဘာထဲမွာ ထြက္မယ္လုိ.ေျပာပါတယ္။အားလုံးပဲဖတ္လုိ.ရေအာင္ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ဖုိ.လင္.ေလး ကုိေအာက္မွာေပးထားပါတယ္။


တာရာမင္းေ၀အမွတ္တရစာစုမ်ား

Thursday, August 20, 2009

အခ်စ္ရဲ.တန္ဖုိး

“ေမာင္ ဒီေန႔ ျပန္လာဖို႔ အခ်ိန္ တကယ္မမီေတာ့ဘူးလားဟင္” တံခါးဝထိ လိုက္ပို႔တဲ့ ဇနီးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်က္လံုးနဲ႔ သူ႔ကိုေမးတယ္။

“ဒီဧည့္သည္က အေရးၾကီးတယ္။ ေမာင္တို႔ ဟိုမွာပဲ တည္းျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေမာင့္ကို မေစာင့္နဲ႔ေတာ့.. မနက္ျဖန္မွပဲ ေမာင္တုိ႔ထပ္က်င္းပၾကတာေပါ့”

“ဟုတ္ကဲ့ပါေမာင္.. ကားကို သတိထား ေမာင္းအုန္းေနာ္”

သူမကို သူတစ္ခ်က္နမ္းလိုက္တယ္။ သူ႔အလုပ္အိတ္ကို သူမကားေပၚ တင္ေပးလိုက္တယ္။ ဒီေန႔က သူနဲ႔သူမရဲ႕ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္တယ္။ သူမကို သူစေတြ႔တုန္းက သူမရဲ႕ ဖ်တ္လတ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ၾကိဳးစားမႈ၊ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ႏိုင္မႈ၊ စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈေတြက သူ႔ကို ဖမ္းစားခဲ့တယ္။ ဒီေန႔အထိ သူမကို လက္ထပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပေနပါတယ္။

သူမဟာ ကုန္သည္ရဲ႕ ဇနီးေကာင္းတစ္ဦးအျဖင့္ တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ အားေပးကူညီသူျဖစ္ခဲ့တယ္။ မၾကာခဏ သူခရီးထြက္ေနရလို႔ အိမ္တာဝန္ကို တစ္ဦးတည္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သူျဖစ္တယ္။ သားႏွစ္ေယာက္ကလည္း လိမၼာေရးျခား ရွိလွတယ္။ သားေလးေတြ ေမြးတုန္းက သူမ အနားမွာ သူမရွိႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဝမွာ သူတို႔အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ေန႔ရက္ဆိုလို႔ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔နဲ႔ သူမ ဆံုးတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ရက္ကို သူမပ်က္မကြက္ တက္ရမယ္လို႔ သူ႔ကို သူမ မၾကာခဏ စေနာက္တတ္တယ္။

သူမရဲ႕ အစအေနာက္ကို သူ ဂရုမစိုက္ခဲ့မိဘူး။ ခါတိုင္းလိုပဲ သူ႔စိတ္ကူး အိပ္မက္ေတြအတြက္ အလုပ္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေနခဲ့တယ္။ သူ႔စိတ္ကူးအိပ္မက္၊ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ သူ႔သတၱိကို သူမအစကတည္းက နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလာကမွာ သူမဟာ သူ႔ကို နားလည္မႈ အေပးဆံုးလို႔လည္း သူသိထားတယ္။ သူ႔ၾကိဳးစားမႈေတြက သူမအတြက္၊ မိသားစုအတြက္ဆုိတာ သူမ သေဘာေပါက္ခဲ့ရင္ ဒီညႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ သူပ်က္ကြက္ခဲ့တာကို သူမခြင့္လြတ္လိမ့္မယ္လို႔ သူယံုၾကည္မိတယ္။

ကုမၸဏီသြားတဲ့ လမ္းတစ္ေနရာမွာ ပန္းအေရာင္းဆိုင္ တစ္ဆိုင္ကို သူေတြ႔လိုက္တယ္။ ကားရပ္ျပီး သူမၾကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီနီကို ၇ ဒါဇင္မွာလုိက္တယ္။ ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္က တစ္လကုိယ္စားျပဳတယ္။ ၇ႏွစ္အတြက္ ႏွင္းဆီပန္းေတြမွာျပီး ေနအိမ္လိပ္စာကဒ္ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ သူ႔ကိုယ္စား သူမအတြက္ ပန္းဆိုင္က သြားေရာက္ပို႔ေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။ ပန္းမွာျပီး သူလွည့္အထြက္ တံခါးဝမွာ ပန္းအိုးတစ္လံုး ကိုင္ထားတဲ့ အဘိုးအိုတစ္ဦးနဲ႔ တိုက္မိခဲ့တယ္။

“ ဟာ.. အဘိုး... ေဆာရီးပါ။ ဘယ္နား နာသြားပါသလဲ?”

ပ်ာပ်ာသလဲ ေတာင္းပန္တဲ့ သူ႔ကို အဘိုးအုိ ဂရုမစိုက္ဘဲ လက္ထဲ လြတ္က်ခါနီးတဲ့ ပန္းအိုးကိုပဲ အလွ်င္အျမန္ စစ္ေဆးေနတယ္။

“ေတာ္ေသးတယ္ .. ေတာ္ေသးတယ္။ ဘုရားသခင္ ကယ္ေပလို႔ ဒီစပယ္ပန္းအိုးေလး ကဲြမသြားတာ” အဘိုးအို တိုးတိုးေလး ေရရြတ္ေနတယ္။

“အဘိုး.. အဆင္ေျပလား? ေဆးရံု လိုက္ပို႔စရာလိုပါသလား?” သူထပ္ေမးလိုက္ျပန္တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က်မွ အဘိုးအိုက “မလိုဘူး.. ငါ့သား မလိုဘူး။ အဘိုးအရိုးေတြ မာေနေသးတယ္။ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ဘူး။ ဒီပန္းက အဘိုးမိတ္ေဆြ စုိက္ထားတာ။ အဘိုးမိန္းမက စပယ္ပန္း ၾကိဳက္တတ္မွန္းသိလို႔ လက္ေဆာင္ေပးထားတာ။ သူ႔ကို အဘိုး ျမန္ျမန္ယူသြားျပရမယ္။ ဒီေန႔က အဘိုးတို႔ရဲ႕ ၄၅ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေလ။ သူ႔အရမ္းေပ်ာ္မွာပဲ”

ေျပာေျပာဆိုဆို ထြက္သြားတဲ့ အဘုိးအိုရဲ႕ေနာက္ေက်ာကို သူေငးေနမိတယ္။ အသက္အရြယ္ အိုမင္းခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ဇနီးအေပၚထားတဲ့ ခံစားခ်က္၊ သံေယာဇဥ္ ေမတၱာေတြက ျပည့္ႏွက္ေနဆဲပါလား...

ကုမၸဏီဝင္ျပီး ညေနမွာ ဧည့္သည္နဲ႔ ခ်ိန္းထားတ့ဲေနရာကို သူထြက္လာခဲ့တယ္။ ကားအသြားအလာရွင္းျပီး လမ္းေတြ မပိတ္ခဲ့ေပမယ့္ လမ္းေဘးသခၤ်ဳိင္း တစ္ေနရာက ျမင္ကြင္းတစ္ခုက သူ႔ကားကို ရပ္တန္႔ေစခဲ့တယ္။ ပန္းအေရာင္ဆိုင္ေရွ႕က သူတိုက္ခဲ့မိတဲ့ အဘိုးအိုမွာ အုတ္ဂူတစ္လံုးေရွ႕ ထိုင္ျပီး ျမက္ေတြရွင္းေနတာကို ေတြ႔လိုက္မိတယ္။ စပယ္ပန္းအိုးကို အုတ္ဂူေပၚမွာ တင္ထားတာ ေတြ႔လိုက္တယ္။

သူ ဘာမွ စဥ္းစားမေနေတာ့ဘဲ ကားကို ျပန္ေကြ႔လိုက္တယ္။ ပန္းဆိုင္ေရွ႕ ကားရပ္ျပီး ဆိုင္ထဲ သူအေျပးဝင္သြားခဲ့တယ္။

“ကြ်န္ေတာ္မွာထားတဲ့ပန္း ပို႔လိုက္ျပီလား ခင္ဗ်ာ”

“မပို႔ရေသးပါဘူး”

“ဒါဆို ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပဲ ယူသြားပါ့မယ္”

ကိုယ့္အနားရွိေနခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း မသိဘဲ ဆံုး႐ႈံးသြားမွ လူေတြက ႏွေျမာတတ္ၾကတယ္။ ဒီလို ႏွေျမာျခင္းေတြ ကိုယ့္ဆီမွာ မျဖစ္ပြါးဖို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပင္ပန္းေနပါေစ၊ အလုပ္မ်ားေနပါေစ ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့သူအတြက္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ ခ်န္ထားေပးဖို႔ မေမ့သင့္ပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္လာလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ေနာင္ဘဝ.. ေနာင္ဘဝသာရွိခဲ့ရင္ ဒီထက္ပိုခ်စ္ျပမယ္လို႔ ဂတိေတြေပးေနမယ့္အစား ဘာျဖစ္လို႔ ဒီဘဝမွာ ေကာင္းေကာင္းတန္ဖိုးထားျပီး မခ်စ္ၾကသလဲ? ေရြးခ်ယ္မႈေတြ မ်ားေနလို႔လား? ေရြးခ်ယ္မႈေတြ မ်ားေနခဲ့လို႔ပဲ ဘယ္သူ၊ ဘယ္အရာကို တန္ဖိုးထား ခ်စ္ရမယ္မွန္းမသိဘဲ ေတြေဝခဲ့လို႔လား?

ဖတ္မိတဲ့ စာေလးတစ္ပုဒ္က ဒီလိုရွိပါတယ္။ တစ္ခါက ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးမွာ ဇနီးက ေယာက္်ားကို ေမးခဲ့တယ္။

“ဒီတသက္မွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ ကားတစ္စီးပဲ ဝယ္မယ္။ ေနာက္ထပ္သစ္လည္း လဲလို႔ မရဘူးဆိုရင္ ကားကို ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းမလဲ?”

“အေကာင္းဆံုး စက္ဆီကို သံုးမယ္၊ အခ်ိန္ျပည့္ ဂရုစိုက္မယ္၊ အျမဲတမ္း ေဆးေက်ာမယ္......” ေယာက္်ားျဖစ္သူက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္မယ့္ အရာေတြကို တသီၾကီး ေျပာခဲ့တယ္။

“ဒီလိုဆိုရင္ တစ္သက္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ပဲယူရမယ္၊ လဲလို႔မရဘူးဆိုရင္ေကာ....?”

ဇနီးရဲ႕အေမးေၾကာင္း ေယာက္်ားျဖစ္သူ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး နီရဲသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ ဇနီးလက္ကို ဆုတ္ကိုင္ျပီး “ငါအေျဖသိျပီ” လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ ဇနီးကို ၾကည့္တဲ့ သူ႔အၾကည့္မွာ အၾကင္နာအခိုးေတြ ပိုျပည့္လွ်ံသြားခဲ့တယ္။

ႏိုင္းႏိုင္းစေန

မူရင္း http://www.youthawnt.com.tw

ခ်စ္ျခင္းရဲ.မွန္ေဘာင္

လက္ထပ္ၿပီးရက္ေပါင္း ၂၅၅၅ရက္…. သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက လံုးဝကဲြအက္သြားခဲ့တယ္။ ေဘာင္ခတ္ထားတဲ့ စည္း႐ိုးတစ္ခုကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ေယာက္်ားမိန္းမေတြလည္း လက္ရွိသူ႔ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္မယ္လို႔ တံခါးဝက လွမ္းထြက္သြားတဲ့ သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ ေစာင္းငဲ့လို႔ သူမၾကည့္ခ်င္ခဲ့ေတာ့ဘူး။

ေနာက္တစ္ေန႔ သူ႔ပစၥည္းေတြကို သူကိုယ္တိုင္လာသိမ္းခဲ့တယ္။ ပစၥည္းေတြသိမ္းဆည္းၿပီး အခန္းထဲ ဟိုဟိုသည္သည္ သူလွည့္ပတ္ၾကည့္ေနတယ္။ ႐ုတ္တရက္ သစ္သီးျခင္းထဲက အနီဆံုးပန္းသီး ၃,၄လံုးကို ႏွိက္ၿပီး အိတ္ထဲသူတည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီပန္းသီးေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ေတြက သူဝယ္ခ့ဲတာျဖစ္တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ခပ္ယဲ့ယဲ့တစ္ခ်က္ ၿပံဳးလိုက္မိတယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာက တကယ္ပဲ ရယ္စရာေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုလား! အတူေနစဥ္မွာ သူ႔အတြက္ ရင္ကိုခဲြၿပီး အသဲႏွလံုးကိုေတာင္ ထုတ္ေပးခ်င္ခဲ့တယ္။ ကဲြၾက၊ လမ္းခဲြၾကေတာ့ ပန္းသီးေတာင္ အလြတ္မေပးဘဲ ခ်န္မထားခ်င္ခဲ့ေတာ့ဘူး။ ပစၥည္းေတြကုန္သေလာက္ သိမ္းၿပီးတာေတာင္ အိမ္အႏွံ႔ သူလွည့္ပတ္ၾကည့္ေနခဲ့ေသးတယ္။

႐ုတ္တရက္သူ႔အၾကည့္ေတြ နံရံတစ္ေနရာမွာ ရပ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီေနရာက မွန္ေဘာင္သြားၿပီး ခ်ိတ္ဆဲြထားတဲ့ လက္မ၄ဝရွိ မဂၤလာေဆာင္ဓာတ္ပံုဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္သိလိုက္တယ္။ အဲဒီဓာတ္ပံုကို သူယူသြားမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဓာတ္ပံုကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕မယ္ဆိုတုန္းက ကုန္က်ေငြကို ကြၽန္ေတာ္မေပးခ်င္ခဲ့ဘူး။ ဒါကုိသူက “တစ္သက္မွ တစ္ခါပဲ။ ကပ္စီးနည္းမေနပါနဲ႔။ ငါတို႔တစ္ေယာက္တဝက္ ထုတ္ၿပီးလုပ္ၾကရေအာင္” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။

ထုိင္ရာကထၿပီး ဓာတ္ပံုကို ကြၽန္ေတာ္ျဖဳတ္ယူလိုက္တယ္။ ေဘာင္အနားမွာ တပ္ထားတဲ့ သံေတြကို လွည့္ယူဖို႔ျပင္လိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ကုန္က်ေငြတဝက္ ထုတ္ထားတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္လည္းတဝက္ပိုင္ပါတယ္။ သူလိုခ်င္ရင္ တဝက္ပဲရမယ္!

ဒါေပမယ့္ ေဘာင္ေပၚက သံ(၁၂)ေခ်ာင္းလံုး သံေခ်းတက္ေနခဲ့လို႔ ဘယ္လိုမွ လွည့္ထုတ္လို႔ မရခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္လႊထယူေတာ့ သူက ခပ္တိုးတိုးဆိုတယ္။

“ျဖဳတ္မရလည္း ထားလိုက္ပါ… နင္ပဲသိမ္းထားလိုက္ေတာ့”

သူ႔အေျပာကို ကြၽန္ေတာ္တစ္ခ်က္မဲ့လိုက္ျပီး “ဟင္း… မလိုပါဘူး။ နင္ပဲယူသြားလိုက္”

ေခါင္းမာမာနဲ႔ ဓာတ္ပံုကို သူ႔ကားေနာက္ခန္းထဲ ကြၽန္ေတာ္ထိုးထည့္ေပးလိုက္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ အားရေက်နပ္လို႔… ဒါေပမယ့္ အိမ္ထဲျပန္ဝင္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပံုမဲ့ေနတဲ့ နံရံအျဖဴကြက္ကို ေတြ႔လိုက္တဲ့တခဏ အမည္မသိ ေဝဒနာတစ္ခုက ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ တိုးဝင္လာခဲ့တယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း ေန႔လယ္ရံုးတက္၊ ညေန ဘားတက္နဲ႔ ေန႔ရက္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အိမ္ျပန္ေရာက္တိုင္း နံရံေပၚက အျဖဴကြက္ကိုပဲ အၾကည့္ေရာက္သြားတတ္တယ္။ အဲဒီအခါ နာက်င္မႈေတြက ရင္ဝမွာ လာဆို႔ေနေတာ့တယ္။

ရက္သတၱပတ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးေန႔ အေဖာ္သူငယ္ခ်င္းေတြက စံုတဲြကိုယ္စီနဲ႔ ထြက္လည္ၾကၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို ခ်န္ထားခဲ့ၾကတယ္။ အေဖာ္မဲ့တဲ့ကြၽန္ေတာ္ အိမ္ကိုပဲ ျပန္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ေရာက္တာနဲ႔ ကြန္ျပဴတာကို ကြၽန္ေတာ္ဖြင့္လိုက္တယ္။ ဟုမ္ေပ့ခ်္မွာ သူ႔ဘေလာ့ဂ္ထြက္က်လာခဲ့တယ္။

ဒီဘေလာ့ဂ္က သူ(၃ဝ)ျပည့္ေမြးေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ လက္ေဆာင္ဘေလာ့ဂ္ျဖစ္တယ္။ လြမ္းဆြတ္မႈတစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ သူ႔ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းကို ကြၽန္ေတာ္ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္မိတယ္။ သူေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တဲ့ စာက ကြၽန္ေတာ္နဲ႔သူ လမ္းခဲြတဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။

“သူရံုးဆင္းခ်ိန္ သူၾကိဳက္တတ္တဲ့ အစားအစာေတြခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ဝိုင္တစ္ပုလင္းနဲ႔ ကြၽန္မေစာင့္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီညက သူျပန္အလာကိုေစာင့္ရင္း စားပဲြခံုေပၚ ေမွာက္ရက္ ကြၽန္မအိပ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တယ္”

“နံရံေပၚက ဓာတ္ပံုကို သူျဖဳတ္ေနခ်ိန္ ေခြ်းေဇာေတြျပန္ေနခဲ့တယ္။ သံေတြက သံေခ်းတက္ေနေပမယ့္ မွန္ေဘာင္ကုိပိုၿမဲေအာင္ တြယ္ထားေသးတယ္။ တကယ္လို႔ အခ်စ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲ…….”

ရင္ဝထဲက တစ္စံုတစ္ခု ကဲြအက္သြားသံကို ကြၽန္ေတာ္ၾကားလိုက္မိတယ္။ ကြန္ျပဴတာ စခရင္ကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ေငးေမာၾကည့္ေနခဲ့တယ္။ လက္ဖမိုးေပၚ ေအးစက္တဲ့ မ်က္ရည္တစ္စက္က်သြားမွ ကြၽန္ေတာ္သတိဝင္လာခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မ်က္လံုးအိမ္မွာ မ်က္ရည္ေတြ ျပည့္လ်ံေနခဲ့ျပီေလ။

သူ႔ပို႔စ္ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္ေကာ္မန္႔ေရးလိုက္မိတယ္။

“ပစၥည္းတစ္ခု အိမ္မွာက်န္ခဲ့ေသးတယ္။ လာယူပါ”

ေနာက္တစ္ေန႔ ေနအိမ္ကိုသူေရာက္လာခဲ့တယ္။ မယံုသလို အေျပာမ်ဳိးနဲ႔ သူေမးတယ္။

“ငါ့ပစၥည္း ဘာက်န္ခဲ့တာလဲ”

သူ႔ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ျပီး ကြၽန္ေတာ္ႏႈတ္ဆိတ္ေနလိုက္တယ္။ တစ္ခုခုကို သူသေဘာေပါက္သြားသလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္အၾကည့္ကို ေရွာင္ျပီး နံရံေပၚက အျဖဴကြက္ကိုပဲ ေငးၾကည့္ေနခဲ့တယ္။

“ငါ့ပစၥည္း ဘာက်န္ခဲ့တာလဲ”

တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို သူစတင္ခဲြလိုက္တယ္။ သူ႔ပုခံုးကို ဆဲြလွည့္ျပီး ကြၽန္ေတာ္ တစ္လံုးခ်င္းေျပာလိုက္တယ္။

“ဒီမွာ… ဒီလူက နင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းပဲေလ”

ေနရာမွာတင္ သူေငးေၾကာင္ျပီး ရပ္ေနခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဆီကလည္း ေနာက္ထပ္ ဘာသံမွထြက္မလာခဲ့ဘူး။ တေအာင့္ၾကာမွ ၾကိဳးျပတ္သြားတဲ့ ပုလဲေလးေတြလို႔ မ်က္ရည္ေတြ သူ႔ပါးျပင္ေပၚ က်လာခဲ့တယ္။ သူ႔ကို ရင္ခြင္ထဲ တင္းတင္းဆဲြေပြ႔ထားလိုက္မိတယ္။ သူလည္း ကြၽန္ေတာ့္ပုခံုးကို လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ သိုင္းဖက္လို႔…. ရင္ဘတ္ႏွစ္ခုက အသက္႐ႈလို႔မရေအာင္ တင္းၾကပ္ေနခဲ့တယ္။

အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားခ့ဲလဲ မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ကို သူညင္ညင္သာသာ တြန္းထုတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ပလတ္စတစ္နဲ႔ ထုတ္ထားတ့ဲ အရာတစ္ခုကို ကားေနာက္ခန္းက ထုတ္ယူလာခဲ့တယ္။ ပလတ္စတစ္ကို ခြါျပီး ဓာတ္ပံုကို နံရံေပၚျပန္ခ်ိန္ထားလိုက္တယ္။ သူ႔ပုခံုးကို သာသာေလးဖက္ျပီး ဓာတ္ပံုကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္ၾကည့္ခဲ့ၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္ေခါင္းကိုတစ္ေယာက္ မွီလို႔….
တစ္ေယာက္လက္ကို တစ္ေယာက္ တင္းတင္းဆုတ္ကိုင္လို႔….
ျဖဴေဖြးတဲ့ မဂၤလာဝတ္စံု ဇာပုဝါေအာက္မွာ သူ႔အၿပံဳးက ေပ်ာ္ရႊင္သက္ဝင္လို႔…..

တကယ္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးက ဒီမွန္ေဘာင္နဲ႔တူခဲ့တယ္။ သံေတြျဖဳတ္လို႔မရရင္ တစ္သက္လံုးျဖဳတ္လို႔ ရႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းကလည္း မ်က္စိေရွ႕က မဂၤလာဓာတ္ပံုလိုပါပဲ ဘဝရဲ႕ အလွဆံုးအခ်ိန္မွာ ေဘာင္သြင္းခဲ့သလို ထာဝရစဥ္ ျမဲေနေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရးသူအမည္မပါတဲ့ London Global Times က သတင္းစာမွာ ဖတ္မိတဲ့ စာတစ္ပုဒ္ကို ေဘာင္သြင္း (ဘာသာျပန္)ပါတယ္။

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။

Tuesday, August 18, 2009

ငါး

တစ္ဘ၀လုံးလုိလုိ ...
ငါးရယ္လုိ.တစ္ေကာင္တေလမွမမိ ..
ၾကည္. ။
မိမဲ.မိေတာ. လည္း .....
စၾကာ၀ဠာ ၾကီး ။
အေပၚဆြဲတင္လုိက္ေတာ. ...
ငါ.ငါးမ်ွားတံဟာ ကုိင္းညြတ္ျပီး ..
သက္တန္.ျဖစ္သြား ။
ငါ.ကုိျပန္မွ်ားခဲ. ေပါ. ။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္

ေအာ္ပီက်ယ္ ၏ ကာတြန္းမ်ား

ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ဟာကြ်န္ေတာ္ေလးစားရတဲ.ကာတြန္းဆရာတစ္ေယာက္ပါ။ သူ.ရဲ. စာမဲ.ကာတြန္း၊ တကြက္ဟာသ၊ သေရာ္ကာတြန္းေတြဟာ အလြန္ပဲေျပာင္ေျမာက္လွပါတယ္။ဆရာ ဟာ စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာ (BE-Mechnical ) တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ၊ဟားဗက္တကၠသုိလ္က ျပည္သူ.ေရးရာစီမံခန္.ခြဲမွဳ မဟာဘြဲ.ရရွိထားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ္.သူဟာ ကာတြန္းေရးဆြဲျခင္း နဲ.ပဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပါတယ္။ ဆရာရဲ. ၁+၂ ဆုိတဲ. ကာတြန္းစုစည္းမွဳစာအုပ္ထဲ က ကြ်န္ေတာ္ၾကိဳက္တဲ.ကာတြန္းေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။


ေလာကမွာလူေတြက မ်ားေသာအားျဖင္.တစ္ခုခုကုိမက္ေမာၾကတာခ်ညး္ပါပဲ။ ေငြေၾကးစည္စိမ္ ကုိမက္ေမာတဲ.သူေတြ၊ အာဏာ ရာထူးကုိမက္ေမာတဲ.သူေတြ၊ စသျဖင္.ေပါ.ေလ ။ ..ကြ်န္ေတာ္ကေကာ ဘာကုိမက္ေမာသလဲ ?ေၾသာ္မိန္းမေတြ မိန္းမေတြ လုိ. .. ေျပာရင္ မေကာင္းပါဘူးေနာ္ ..ငယ္ငယ္တုန္းက ဘုရားသြားရင္ အဲဒီေက်ာက္တုံးေလးေတြမတာ သတိရမိတယ္။ ဟုတ္သည္ရွိမဟုတ္သည္ရွိေပါ.ေလ။ ေအာ္တုိဆက္ဂ်က္ရွင္းလုိ.ပဲေျပာရမွာေပါ.။

မိမိကုိယ္မိမိခုိးယူျခင္း

(၁)

သံစူးထားတဲ. ၂၅ ႏွစ္သားေလး
ေကာင္းကင္ႏွစ္ထပ္နဲ.ေနတယ္။

(၂)

သံမံတလင္းေတြကြဲအက္
တစ္ခ်က္ျခင္း
အသက္ရွဴသံေတြသြန္ပစ္ေနတာ
အေမေရ ...
ကြ်န္ေတာ္နဲ.ကြ်န္ေတာ္ ..
မုိင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းရ ..
ကြ်န္ေတာ္နဲ. ကြ်န္ေတာ္ ..
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲခြာရ .
အိပ္မက္ေတြ
တစ္ခ်ိဳ.ေမြးကင္းစမွာေသဆုံး
အားလုံးအတြက္
ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္လြတ္ရုန္းသြားတာလား။

(၃)

တစ္ခါမွ
မေရာက္ဖူးတဲ. မနက္ျဖန္
မ်က္လုံးထဲက ေတာင္ေတြဆီ
သြားဖုိ.
အေခါက္ေခါက္အခါခါ အေမွာင္မ်ား
ဘယ္လုိ ခုတ္ထြင္ လင္းက်င္းပ
(ရိပ္ခနဲ)
ေျမၾကီးေပၚမွာ
ငွက္တစ္အုပ္
က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း
ပ်ံသန္းသြား။

ေကေဇာ္(မႏၱေလးသိန္းေဖာ္)

လြင္.ေမ်ာ

နာရီေတြလြင္.ေမ်ာ...
ေလညင္းေတြလြင္.ေမ်ာ ..
သက္တန္.ေတြ လြင္.ေမ်ာ ..
အျပဳံးေတြလြင္.ေမ်ာ ..
ျပကၡဒိန္ေတြ လြင္.ေမ်ာ .
ေျခရာေတြ လြင္.ေမ်ာ ..
လြင္.ေမ်ာေနတာကလြဲလုိ.
ဘာကမွ ခံစားမရ ..
ဘ၀ဆိုတာ လြင္.ေမ်ာရာ..
လြင္.ေမ်ာျခင္းေနာက္
ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္လုိက္ ..
ေမာင္.ကုိေမ.ခ်င္လုိ.ပါကြယ္ ..
ေဟာသမွာ ေတာင္ပံတစ္စုံ
ေလဟုန္နဲ.ေမ်ာလြင္.
လႊင္.လုိက္စမ္း .. ရြက္ေတြကုိဖြင္.
တံခါးေတြကုိဖြင္. ..
လဟာျပင္ကုိဖြင္.
လြင္.ေမ်ာျခင္းရဲ.အဆုံးကုိရွာ ..
ဒီမွာ ..
အာကာသေရ ..
ေလမဲ.ေပါ.ပါးျခင္းထဲ
ပ်ံ၀ဲလုိ. ..
အျပင္းထန္ဆုံး ေပါက္ကြဲစမ္းပါရေစ ..။

ေမျငိမ္း

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုထုတ္
အိပ္မက္ေတြကုိခ်ည္တဲ.ၾကိဳး ကဗ်ာစာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ေတာင္

ဒီေတာင္ဟာ ငါမနားတမ္းတက္ရမဲ.ေတာင္
ဒီေတာင္တက္တဲ.လမ္းမွာ ..
ခ်ဳံႏြယ္ေတြကုိခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းဖုိ. ငါ.မွာဓါးတစ္လက္ရွိတယ္။
ငါ.မိဘကေပးခဲ.တဲ.အဲဒီဓါးတစ္ေခ်ာင္းေပါ.။
ဓါးေကာင္းတစ္လက္ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။
သံထည္ေတာ.ညံ.ခ်င္ညံ.လိမ္.မယ္ ။
သံေခ်းေတာ. အတက္မခံဘူး။
ဒီေတာင္တက္တဲ.လမ္းမွာ ..
ငါခ်စ္တဲ.သူ မရွိဘူး ။ ငါမုန္းတဲ.သူမရွိဘူး။
ေရငတ္တဲ.သူ ကုိ ငါ. ေရထဲက ခြဲေ၀တုိက္မယ္။
ပင္ပန္းတဲ.သူကုိ ငါ ေဖးကူမယ္။
ဒါေပမယ္. ဘယ္သူ.မွငါ.ကုိတြဲမေခၚရဘူး။
ဒီေတာင္ေပၚကုိ ငါ.ထက္အရင္ၾကိဳ ေရာက္တဲ.သူေတြရွိမယ္ ..
ငါ.ထက္ လြယ္လြယ္ကူကူေရာက္ခဲ.တဲ.သူေတြရွိမယ္။
ကုိယ္တုိင္တက္စရာမလုိပဲနဲ. အထမ္းစင္ေပၚမွာအိပ္ရင္း
ေရာက္ခဲ.တဲ.သူေတြ ရွိမယ္။
ဓါးတစ္ေခ်ာင္းေတာင္မပုိင္ပဲ ၊ လက္ေတြေပါက္ျပဲေအာင္
ကုတ္တြယ္တက္ခဲ.ရတဲ.သူေတြရွိမယ္။
ဒါေပမယ္. ငါသူတုိ.ေဖာက္တဲ.လမ္းကုိ မလုိက္ဘူး။
ဒီေတာင္ေပၚကုိ လုံး၀ မေရာက္ခဲ.တဲ.သူေတြရွိမယ္။
ေတာင္ကုိၾကည္.ျပီးလွည္.ျပန္သြားတဲ.သူေတြရွိမယ္။
လက္ေလ်ာ.ျပီးေတာင္ေအာက္ျပန္ဆင္းသြားတဲ. သူေတြရွိမယ္။
ေရာက္ခါနီးမွာ ၊ အေမာေဖာက္သြားတဲ.သူေတြရွိမယ္။
သူတုိ.အေၾကာင္းကုိငါ ေတြးစရာမလုိဘူး။
ဒါေပမယ္. ငါ ေခ်ာက္ထဲကုိေတာ. မက်ေစရဘူး။

ဗ်တ္ဇ
(ကုိယ္.ကုိကုိယ္အားေပးသည္)

ပန္းတုိင္

မေရာက္ေသးရင္
ေရာက္ေအာင္သြား
ေရာက္ရင္တစ္ေထာက္နား
အဲဒီမွာဘာမွမရွိဘူး ။

ေကေဇာ္ (မႏၱေလးသိန္းေဇာ္)

မႏွင္းျဖဴ

“ တစ္ ”
ခ်စ္သူ
သင့္ႏွလံုးသားသည္
ပ်ားသို႔ခ်ဳိ၏။
သို႔ၿပီးတကား
ဓားသြားမူ ထက္စြာ၏ .. ။

“ ႏွစ္ ”
ေဆာင္းဦးေပါက္ညမ်ားရဲ႕
ပြင့္ဦးႏွင္းဆီျဖဴဟာ၊ ငါ့သခင္မ
ငါ့ဘ၀ရဲ႕ ကိုယ္ပြားအသက္ပါ။
မင္းဘ၀နဲ႔ ငါရွင္သန္တယ္။
ပ်ဳိရြယ္ျခင္း၊ ခ်ဳိျမတဲ့အဆိပ္
အိပ္ရာ၀င္ပံုျပင္ထဲက
နတ္သမီးတစ္ပါးရဲ႕ အလွကို ငါမွတ္မိခဲ့ၿပီ။
ဒီဇင္ဘာမွာ ႏွင္းက်တယ္
တစ္လလံုးပါပဲ
ပထမဆံုးႏွင္းပြင့္ကေတာ့
သူေပါ့ကြယ္၊ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴျဖဴ
ငန္းေမႊးေတာင္သြင္တူေသာ
ႏူးညံ့ေခ်ာႏုျခင္းနဲ႔ ငါ့ရဲ႕အသက္
အိပ္မက္အၿပံဳးရွင္ေပါ့ ၊ သူ ....
“ မႏွင္းျဖဴ ” ေလ။

“ သံုး ”
“ မႏွင္းျဖဴ ”
မင္းဘယ္သူလဲ ..
ငါကလြဲလို႔ ၊ မင္းေတာင္မွမသိ
ျမတ္ႏိုးမိသူပါ။ သူဟာ ...
ငါ့ဘ၀ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး
ႏွင္းဖံုးေတာင္တန္းမ်ားရဲ႕ နတ္မိမယ္
သံေယာဇဥ္အႏြယ္မ်ားရဲ႕ မိခင္
ပြင့္ဦးသခင္ ဆိုႏိုင္ပါရဲ႕။
ႏြဲ႕လ်တဲ့ေျခလွမ္းမ်ား
ငါ့ႏွလံုးသားမွာ ..
ဒဏ္ရာထင္ေအာင္ ျပင္းထန္ခဲ့ ၊ ကဲ ...
ဒီလိုဘယ္သူသိမလဲကြယ္။

“ေလး”
ေဆာင္းညရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းအစြန္းမွာ
လမ္းမ်ားေပၚ “ငါ ” ေတးသီခဲ့တယ္
နားမလည္ႏိုင္တဲ့ ခံစားမႈဘ၀
ေတးခ်င္းမွာ စတည္ခဲ့ေပါ့။
ေဖ်ာ့ေတာ့တဲ့လေရာင္သြန္းခ်ိန္
မွိန္ျပာျပာ ႏွင္းစက္ေႂကြသံလို
ေကာင္းကင္ငိုေနရဲ႕ ၊ အို .. အလွ
မင္းကို တမ္းတလို႔ ..
“ကိုေစာၿငိမ္း” ရဲ႕ “ပြင့္ဦး”
ငါဆိုခဲ့ဖူးၿပီ .. ။

“ငါး”
ေဟာသည္မွာ အခ်စ္ ..
ကဗ်ာလိုလွတဲ့ ပန္းပြင့္၊ သစ္ရြက္
စက္နဲ႔လုပ္တာမဟုတ္။
မင္းအတြက္ပဲ သည္မွာ
ႏံုခ်ာေပမယ့္ လတ္ဆတ္တဲ့ႏွလံုးသား
ဥပကၡာမထားေစခ်င္
အရွင္ .. သခင္ ..
သစ္ခက္ပလႅင္မွာစံ၍
ေတးခ်င္းကို နာခံ
မိုးယံ၌ျပည့္ေသာ ပီတိႏွင့္
တင့္တယ္ေစပါမည္။

“ေျခာက္”
လံုမရဲ႕ အၾကည့္
ေနထိတဲ့ ပန္းပါပဲ၊
ညိဳးေလ်ာ္ဆဲအၿပံဳးဟာ
ျပည့္၀ပါေပရဲ႕
ေစာင့္စားသူ ေနပူမွာရပ္လို႔
မင္းကို ေစာင့္ဖို႔ ငါအသက္ရွင္တယ္။
သစ္ပင္ ၊ ေတာေတာင္ ၊ ေနေရာင္ ..
ငါ့သခင္ ေအာင္ႏုိင္တယ္။
ဘယ္သူျငင္းမလဲ အိုအခ်င္းတို႔
အို .. အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔
ငါ့အားခြင့္လြတ္ၾကပါေလ ..
အခ်စ္ေစကြၽန္ျဖစ္တယ္။
ဇာမဏီငွက္၏ တင့္တယ္ျခင္းျဖင့္
ၾကယ္ပြင့္တို႔ကို ႏြံ၌နစ္ေစသူ ..
ခ်စ္ျခင္း ၊ မုန္းျခင္း ၊ ဥပေကၡာႏွင့္ ခံယူမႈ
ပန္းႏုေက်ာက္ဆစ္အသြင္
ျမင္သူတိုင္းအား အၾကည့္ျဖင့္သိမ္းပိုက္သူ .. ။

“ ခုႏွစ္ ”
အို .. ခ်စ္သူလံုမ
ပထမဘ၀မွာ တြယ္ငင္ေသာ
သံေယာဇဥ္ပိုင္စိုးသူ
ႏွင္းျမဴသည္းပြတ္၊ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴစင္၍
အိပ္မက္အေငြအသက္ပမာ
ငါျမတ္ႏိုးသူ .. ငါ့အား ..
သနားသျဖင့္ ဥပကၡာသစ္ရိပ္မွ
ဖဲက်ဥ္ခြင့္ရေစပါ။ ငါ့အား ..
၀ါမွ်င္ဂြမ္းစကဲ့သို႔ ခ်ီမ၍
သင့္အနမ္း၍ေႂကြေသာ ပန္းပြင့္ေရအိုင္ထက္
သက္ေစပါဘိ။
သက္ရြက္ေလာင္းေလွဦးတြင္
သခင္မစံပါ။
ကဗ်ာသစ္ခက္ျဖင့္ျပဳေသာ
ေလွာ္တက္ကို ငါကိုင္မည္။
ေအာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဒဏ္သင့္ေသာငါ့အား
အသာယာဆံုး တိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖစ္သည့္
အခ်ဳိၿမိန္ဆံုးေတးခ်င္းကို
ဆိုခြင့္ျပဳပါ ၊ ထိုအခါ ..
ကမၻာေျမသည္ သခင္မအၿပံဳး၌ပြင့္ေသာ
ဆည္းဆာပန္းပြင့္သစ္၏
ႏွစ္ခ်ဳိ႕ စပ်စ္အရက္ပမာ
ငါမူးယစ္စြာ ေမြ႕ေပ်ာ္ေစလိမ့္မည္။

“ ရွစ္ ”
အားလံုးၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ..
“ မႏွင္းျဖဴ ”
အားလံုးၿပီးဆံုးသြားၿပီေလ၊
အခုေတာ့ ......

“ကိုး”
ျမစ္တစ္စင္းမွာ သူ .. ငါ ..
ႏွစ္ခါေရမခ်ဳိးႏိုင္
စီးဆင္းေနဆဲ အခ်ိန္စက္၀န္း
ပံုတူသြန္းလုပ္၊ အ႐ုပ္ဆင္းတု
ျပဳစုသူမဲ့ေပရဲ႕ .. ။
ပစၥဳပၸန္မဲ့ေသာအခါ
အနာဂတ္မတည္စြမ္းသာ
သည္သို႔ .. သံသရာရွိလွ်င္အဆံုး၊ ငါမို႔ျဖစ္ရင္း
ခ်စ္ျခင္းအပ ၿမဲေစ ..
က်ိန္စာဆိုခဲ့ေလသလား
အို .. နတ္ဘုရားတို႔ ။
အို .. ပိုင္ဆိုင္သူတို႔ ။

သွ်ပ္မွဴးေက်ာ္

Monday, August 17, 2009

ေရျပင္

ကုိယ္.ဘာသာကုိယ္ အိေျႏၵရရ ၾကည္လင္ေနမလုိ.ပဲ ။
ခန္.ခန္.ညားညား တည္ျငိမ္ေနမလုိ.ပဲ ..။
ခဲလုံးေတြကုိက ျပဳတ္ပဲျပဳတ္က်ႏုိင္လြန္းတယ္။
လွိဳငး္ေတြခဏခဏထရလြန္း လုိ. ..
ကုိယ္.ရင္ဘတ္ကုိေတာင္အားနာလွျပီ။

ဗ်တ္ဇ

Junkႏုိင္ဂ်ီးရီးယားက အီးေမးေတြရဖူးၾကတယ္မဟုတ္လား။ ဘုိးဂတ္စ္ ဘီးဇနပ္စ္ စတုိရီေတြပါတဲ. ဂ်န္.ခ္အီးေမးေတြေလ။ ဒီကာတြန္းကုိၾကည္.ျပီးမရယ္ပဲမေနႏုိင္ဘူး။

Family Albumဒီပုံေလးကုိၾကည္.ျပီးကြ်န္ေတာ္ ရယ္တယ္။ စကၠန္.အနည္းငယ္ၾကာေတာ. ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားတယ္။

ေဖာက္ထြင္းမ်က္မွန္

ေလာကၾကီးမွာ အျမင္ၾကည္လင္ ေနဖို ့ေတာ့ လိုတယ္ဗ်။ ဝါးတားတား အျမင္နဲ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္မိရင္ အခန္ ့ မသင့္တဲ့အခါ အဆဲခံရတတ္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ေတ႔ြ ့...
**************
အေဝးမွဳန္တဲ့ သူေတြေတာ့ သိလိမ့္မယ္။ အေဝးမွဳန္ခါစ မ်က္မွန္ မလုပ္ရေသးခင္္မွာ ေရွ ့ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္က လူတစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္လာရင္ လံုးဝ မျမင္ရတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမလည္း ခြဲလုိ ့ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနားမေရာက္မခ်င္း ဘယ္သူမွန္းေတာ့ မကြဲဘူး။ တစ္ခါ တစ္ခါ တစ္ဘက္လူက ကုိယ့္ကုိ ျပံဳးျပတာကို သူအနားေရာက္လာျပီး အျပံဳးကုိဘရိ္တ္အုပ္ လိုက္တဲ့ အခါ က်မွ ရိပ္မိေတာ့ လူမွဳေရး ပ်က္ကြက္တာေပါ့။ အထင္လြဲခံရတာေပါ့။ တစ္ခါေတာ့...
“ေဟ့ေကာင္” “ေျဖာင္း...ေျဖာင္း...ေျဖာင္း”
ကၽြန္ေတာ့္ကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ လက္ခုပ္တီးျပီး လွမ္းေခၚေနတယ္။
ေတာ္ေသးတယ္။ ဒီေကာင္က အေဝးၾကီးကတည္းက လက္ခုပ္တီးျပီး လွမ္းေခၚလို ့။ ကၽြန္ေတာ္ ရပ္ေစာင့္ေနလိုက္တယ္။
အနားလည္းေရာက္လာေရာ.....
“ငါ ခါးပိုက္အႏွိဳက္ခံလုိက္ရလုိ ့ကြာ။ အဲဒါ ျပန္ဖို ့ဘတ္စ္္ကားခ မရွိေတာ့လို ့။ အဲဒါ မင္းမွာ တစ္ရာေလာက္ရွိလား။”
ဟာ...ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ အနားေရာက္မွ ရုပ္ကို ေသခ်ာျမင္ရျပီး သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္မွန္း သိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ ေျပာျပီး ပိုက္ဆံ ညာေတာင္း ေနၾကတာ ခဏခဏ ၾကံဳဖူးတယ္။ ေပးလိုက္လို ့ မျဖစ္ဘူး။
“ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း မပိုဘူးဗ်။ တစ္ျခား တစ္ေယာက္ေယာက္ ဆီက ေတာင္းၾကည့္ ပါလား။”
“--- --- --- သား”
ဟာ...အဆဲခံလုိက္ရျပီ။

ေလာကၾကီးမွာ အျမင္ၾကည္လင္ေနဖို ့ေတာ့ လိုတယ္ဗ်။ဝါးတားတား အျမင္နဲ ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္မိရင္ အခန္ ့ မသင့္တဲ့ အခါ အဆဲ ခံရတတ္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ္ေတြ႔ ့...
**************
ဒီလိုနဲ႔ ပါဝါ မ်က္မွန္ တစ္လက္ လုပ္လိုက္တယ္။ မ်က္မွန္ရရျခင္းမွာပဲ ထူးထူးျခားျခား တန္ခိုးသတၱိေတြ ရွိေနတာကို သိလိုက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ရလိုက္တဲ့ မ်က္မွန္က ေဖာက္ထြင္း မ်က္မွန္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့သူငယ္ခ်င္း တစ္စု ေျပာေျပာျပီး သြားရည္က် ေနတဲ့ ေဖာက္ထြင္း မ်က္မွန္ မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အျဖစ္အပ်က္ မွန္ နဲ ့လူ ့စိတ္ အတြင္းပိုင္းကို ေဖာက္ထြင္းျပီး ျမင္ႏုိင္တဲ့မ်က္မွန္။ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ေနာက္ကြယ္က ပံုရိပ္ေတြ၊ အတြင္းစိတ္ေတြကို ျမင္ေစႏုိင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိေတြရွိေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါလည္း အသံေတြကို အာရံုထဲမွာ ၾကားလာေစတယ္။

ျမင္ကြင္းၾကည္မၾကည္ စမ္းသပ္ ၾကည့္ဖို ့အတြက္ မ်က္မွန္တပ္လုိက္ျပီး တီဗီြခလုတ္ကို ဖြင့္လိုက္တယ္။ ျပပါျပီ အစြမ္းသတၱိ ။ တီဗီြမွာ ျပည္သူ ့သေဘာထားလာေနတယ္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအား ဆန္ ့က်င္ၾက” တဲ့။ မ်က္မွန္က မိုက္တယ္ဗ်ာ။ ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးသူေတြဆိုတဲ့ ေနရာမွာ သူတို ့ တဖြဖြ ေျပာေျပာ ေနတဲ့ သူေတြရဲ ႔ မ်က္ႏွာကို ျမင္ရမယ့္ အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရဲ ့မ်က္ႏွာၾကီးေတြကိုပဲ တန္းစီျပီး ျမင္လာတယ္။ က်က္သေရ မရွိတာ နဲ ့ကၽြန္ေတာ္လည္း တီဗီြကေန မ်က္ႏွာကို ခဏ ခြာလိုက္ျပီး မ်က္မွန္ အသစ္ ကေလးနဲ ့ဟိုၾကည့္ဒီၾကည့္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနမိတယ္။ ခဏေနေတာ့....
သတင္းလာေနတယ္။ “အမ်ိဳးသား ညီလာခံၾကီး ယခုကဲ့သို ့ေခ်ာေမြ ့စြာ ေအာင္ျမင္ ျပီးစီးႏုိင္ေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စီးပြါးေရး၊ လူမွဳေရးမ်ားကို စြန္ ့လႊတ္ အနစ္နာခံကာ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမွဳတို ့ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” တဲ့။ မ်က္မွန္ထဲမွာေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ၾကီးေတြ စီးပြါးေရးအရ စြန္ ့လႊတ္ အနစ္နာခံတဲ့ အေနနဲ ့ ေကတီဗီြမွာ ပန္းကံုးစြပ္ေနၾကတာကို ျမင္ေနရတယ္။ လူမွဳေရးအရ အနစ္နာခံတဲ့ အေနနဲ ့ ေကာင္မေလးေတြနဲ ႔ ကဲေန ၾကတာကို ျမင္ေနရတယ္။ မ်က္မွန္ေလးက မဆိုးဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို ့လိမ္ေနတာေတြ သိရံု ေလာက္ သက္သက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီမ်က္မွန္ တပ္ေနဖို ့ေတာင္မလိုပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ တစ္ခ်က္ေလာက္ ငဲ့ၾကည့္ရံုနဲ ့ သိႏုိင္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ျမင္ဖို ့ တစ္ခ်ိဳ ့လူေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီမ်က္မွန္ လိုေကာင္း လိုလိမ့္မယ္။ ဂမ္ဘာရီလာတုန္းကသာ ဒီမ်က္မွန္ကို လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲ လ႔ုိ ေတြးျပီး ေတာ့ေတာင္ ျပံဳးမိေသး....

ဒီလို တန္ခုိးရွိတဲ့ မ်က္မွန္ေလး ရတာ ဝမ္းသာတယ္ဗ်ာ။ ေရွ ့ေလွ်ာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘယ္သူကမွ လိမ္ညာလုိ႔ ၊ဟန္ေဆာင္လို ့မရႏုိင္ ေတာ့ဘူး။
**************
ဒီေန ့ေက်ာ္ေက်ာ့္ေမြးေန ့။ ဒီေကာင့္ကုိ လဘၻက္ရည္တိုက္ခုိင္းျပီး ညွဥ္းဆဲရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္ေက်ာ့္ ဆီကုိ ဖုန္းေခၚလိုက္တယ္။
“ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိလား အန္တီ”
“မရွိဘူး သားရဲ ့။ ဒီေန ့သူ ့ေမြးေန ့ေလ။ ကိုထြန္းတို ့နဲ ့ေရႊတိဂံု ဘုရားကို သြားမယ္လုိ ့ ေျပာတယ္။”
သူ ့အေမစကားေတာင္ မဆံုးေသးဘူး။ မ်က္မွန္ထဲမွာ ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ရယ္မိေတာ့ မလို ့၊ မနည္း ဘရိတ္အုပ္ထားလုိက္ရတယ္။ ဒီေကာင္ၾကီး အရက္ဆိုင္မွာ မွန္ေနျပီ။ မူးျပီးေတာ့ အသည္းကြဲခဲ့တာေတြ ျပန္ေဖာ္ျပီး ငိုေနျပီ။
“အဲဒီေန ့ က သူတို ့ လမ္းထဲ အမွတ္တမဲ့ ျဖတ္သြားျပီးမွကြာ၊ မေတာ္တဆ ျပန္ေတြ ့မွာ ေၾကာက္ျပီး အသားေတြေတာင္ တဆတ္ဆတ္ တုန္တယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္သာ ျပန္ေတြ ့ရင္ ငါဘယ္လုိ မွ ခံႏုိင္ရည္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး”
“အဓိကတရားခံ က မန္းနီးကြ။ ေတာက္...ဒီေလာက္ အသိတရား ရွိတဲ့သူကို ပစ္ထားတဲ့ ဘုရားသခင္ေတြ၊ ေလာကပါလ နတ္ေတြကိုလည္း မုန္းတယ္။”
သူ ့အေမကေတာ့ သူ ့သား ဘုရားသြားေနတယ္ ထင္လုိ ့။ သူကေတာ့...သူ ့သာသာသူ အသံုးမက်လို ့ အသည္းကြဲတဲ့ဟာကို မူးမူးနဲ႔ အရက္ဆိုင္ထဲမွာ...ဘုရားေတြ၊ နတ္ေတြကို မဆီမဆိုင္ ေစာ္ကားေနျပီ။
**************
အဲဒီေန ့က လဘၻက္ရည္ဆိုင္မွာ လူေတာ္ေတာ္ စံုတယ္။ ထုိင္ေနက် သူငယ္ခ်င္းေတြေကာ၊ နည္းနည္း စိမ္းတဲ့သူေတြေကာ။ အဲဒီ့ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အသားလြတ္ၾကီး အထင္ၾကီးေနတဲ့ ခပ္ၾကြၾကြ တစ္ေကာင္လည္း ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က သူ ့ကို ကြယ္ရာမွာ ဘဲမန္း လို ့ ေခၚၾကတယ္။ ဘဲမန္း ဆိုတာ အိုဟင္နရီရဲ ့ “ေနာက္ဆံုးသစ္ရြက္” ဝတၳဳထဲက ဇာတ္ေကာင္။ အေကာင္းဆံုးMaster peice ပန္းခ်ီကား တစ္ကား ဆြဲမယ္လို ့ ေျပာေျပာ ျပီးေတာ့ အဘိုးၾကီးျဖစ္သည္အထိ ဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မဆြဲခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ။ ဒီေကာင္လည္း သူ႔ ကိုယ္သူ သန္းေျခာက္ဆယ္အတြက္၊ ျပည္သူေတြအတြက္ လို ့ ေျပာေျပာေနျပီးေတာ့ ဘာမွလည္း မလုပ္ပဲ ေလနဲ ့ပဲ ၾကြားေနတဲ့ေကာင္။ ကၽြန္ေတာ့္ အစ္မကေတာ့ ဘဲမန္းကို ေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး ဘန္းမဲ လို ့ ကြယ္ရာမွာ ေခၚတယ္။ မ်က္ႏွာျပဲျပဲနဲ ့ အသားကလည္း မည္းတယ္ေလ။
ကၽြန္ေတာ္တို ့ထုိင္ေနတဲ့ နားကို ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္နဲ ့ကေလးတစ္ေယာက္ ပိုက္ဆံေတာင္းဖို ့ ေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ကို အတင္းထုိင္ရွိခုိးျပီး ပိုက္ဆံေတာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ထဲက တစ္ေယာက္က ငါးဆယ္တန္ တစ္ရြက္ ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ဘဲမန္းကေတာ့ အေၾကြရွာေနသလိုလိုနဲ ့အိတ္ကပ္ထဲကိုေတာ့ စမ္းရွာပါတယ္။ မေတြ ့ဘူးထင္တယ္။ မေပးလုိက္ဘူး။ အဲဒီ့ကေလးလည္း ျပန္သြားေရာ...
ဘဲမန္းက စိတ္မေကာင္းလို ့မ်ိဳမက်ေတာ့ဘူး ဆိုျပီး ပလာတာကိုေတာင္ ဆက္မစားေတာ့ဘူး။ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူ႔ပလာတာက နည္းနည္းေလးပဲ က်န္ေတာ့တာ။ သူလုပ္တာနဲ ့ က်န္တဲ့သူေတြလည္း စားလက္စ မုန္႔ေတြကို ဆက္စားဖို ့ခက္သြားတယ္။ ဆက္စားရင္ ကိုယ္ကပဲ ကရုဏာတရား ေခါင္းပါးသလိုလုိ ျဖစ္ဦးမွာ။
ျပီးေတာ့ သူကေျပာတယ္။ “ရင္ထဲမွာ က်င္ခနဲ ျဖစ္သြားတယ္ကြာ။ အဲလို ကေလးေတြ၊ ပင္ပင္ပန္းပန္းနဲ ့လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနရတဲ့သူေတြကို ျမင္တိုင္း စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းဘူး။” သူ႔ စကားလည္း ဆံုးေရာ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္မွန္က အစြမး္ျပေတာ့တာပဲ။ ျမင္ကြင္းထဲမွာ ဆိုက္ကားသမားတစ္ေယာက္ကို ဘဲမန္းက မဟားဒယားေစ်းဆစ္ျပီး ျငင္းခုန္ေနတာကို ေတြ ့ လိုက္ရတယ္။ သူ႔ စကားလံုးေတြက ရင့္ရင့္သီးသီး။
**************
ကၽြန္ေတာ္က လူတစ္မ်ိဳးဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ပိုက္ဆံေခ်းျပီး ျပန္မေပးလည္း စိတ္မဆိုးဘူး။ ေတာ္ရံုတန္ရံု တင္စီီးတဲ့ သူကိုဆိုလည္း သည္းညဥ္းခံတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ အေပၚ စကားမွားလည္း ကိစၥမရွိဘူး။ နားလည္ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မာနကို ထိပါးလာရင္ေတာ့ အရမ္း ထိလြယ္ရွလြယ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ညံ့တယ္လုိ ့ ေျပာရင္ လံုးဝမခံႏုိင္ဘူး။ ေဒါသ အရမ္းထြက္တတ္တယ္။
တစ္ရက္ျမိဳ ့ထဲမွာ ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ ့ေတြ ့တယ္။ ဒီေကာင္က ေက်ာင္းတုန္းက ေက်ာင္းစာကို ဂရုစိုက္တယ္။ Grade ေကာင္းဖို ့ အေလးအနက္ ထားတဲ့ေကာင္။ နည္းနည္းလည္း ဘဝင္ျမင့္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေလးလလံုးလံုး အတန္းမတက္ပဲ စာေမးပြဲေျဖခါနီးမွ ေက်ာင္းကိုလာျပီး ေျဖတဲ့ေကာင္။ (ကၽြန္ေတာ္တို ့တုန္းက ေလးလတစ္တန္း။) က်ဴတိုရီယယ္ေတြလည္း မေျဖဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို ့တကၠသိုလ္တက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ပညာေရး စနစ္က ေတာ္ေတာ္ ဆိုးေနျပီ။ ဆပ္ပလီ ေတြ အရမ္း ေခတ္စားလာျပီ။ ဆပ္ပလီ မွာ အရင္ (ကိုယ္ မေအာင္ခဲ့တဲ့) ေမးခြန္းပဲ ျပန္ေမးေလ့ရွိတယ္။ အဲလက္စ္ရဲ ႔ “ဒီ ေမးခြန္းေလး ထပ္ေျဖလိုက္ေပါ႔” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ေခတ္စားခဲ့တာေပါ့၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ရဲ ့ “မွန္တယ္ ထင္တာေတြ၊ ဒီအခ်ိန္မွာ အကုန္မွားေတာ့” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းလည္း ေခတ္စားတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က စာေမးပြဲ နီးမွ လာတဲ့ေကာင္ ဆုိေတာ့ စီနီယာ အစ္ကုိ တစ္ေယာက္က နည္းလမ္းေကာင္းေပးတယ္။ စာေမးပြဲက နီးေနျပီ။ ဘာသာစံု မၾကည့္နဲ ့ေတာ့တဲ့။ အခုသံုးသာသာပဲၾကည့္ ။ ဆပ္ပလီ ေရာက္မွ က်န္တဲ့ေလးဘာသာကုိၾကည့္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ က တစ္ပတ္အလိုမွ လာျပီး စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့ေကာင္ဆိုေတာ့ ဆပ္ပလီ မထိပဲ ေနမလား။ ထိတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ ့ေကာင္ေတြဆို ကၽြန္ေတာ့္ထက္ေတာင္ ေပေသးတယ္။ စာေမးပြဲေျဖမယ့္ ရက္မွာ မအားလုိ ့ ဆိုျပီး လာမေျဖဘူး။ ဆပ္ပလီေရာက္မွပဲ လာေျဖတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ေတြေတာ့ အဲလိုလုပ္လုိ ့ မရေတာ့ဘူး။ နည္းနည္းၾကပ္သြားတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ ့သူ လဘၻက္ရည္ဆိုင္မွာ ထုိင္ျပီး ပ်က္စီးေနတဲ့ ပညာေရး စနစ္အေၾကာင္းေတာ္ေတာ္ေျပာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အခုေခတ္ကေလး ေတြဆိုရင္ ပိုဆိုးတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလိုက္္တယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ဆယ္တန္းဂုိက္ လုပ္ေနတာေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိယ္ေတြ ့ေတြကုိ စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ ့ေျပာျပမိတယ္။ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပုိင္းနဲ႔ ႏွစ္ပိုင္းတစ္ပုိင္းေပါင္းတာ တစ္မရပဲ ေလးပိုင္းတစ္ပုိင္းရေအာင္ ေပါငး္တဲ့ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း။ ဘယ္လုိလုပ္ ဆယ္တန္း အထိ ေရာက္လာလဲ မသိဘူး။ ညံ့ရတဲ့ အထဲ ပ်င္းကလည္း ပ်င္းေသးတယ္။ စာသင္တဲ့ အခ်ိန္က လြဲျပီး က်န္တဲ့ အခ်ိန္ စာမလုပ္ဘူး။ သူ ့ကုိ စာစသင္ရတဲ ့အခ်ိန္ကလည္း စာေမးပြဲက အရမ္းနီးေနျပီ။ ႏွစ္လပဲ လုိေတာ့တယ္။ ဒါနဲ ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ ့အေမကို သူ ့သားရဲ ႔ အေျခအေနမွန္ကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ ဒီအခ်ိဳးအတိုင္း ဆက္ျပီး ပ်င္းေနရင္ေတာ့ စာေမးပြဲ ေအာင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို ့။ ဒီအေျခအေနနဲ ့စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်င္ရင္ တစ္ေန ့ကို ေျခာက္နာရီေလာက္ေတာ့ စာလုပ္ဖုိ ့လိုတယ္လုိ ့။ ေနာက္ေန ့က်ေတာ့ သူ ့အေမက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာတယ္။ သူ ့သားစာေမးပြဲ မေျဖေတာ့ဘူးတဲ့။ အလုပ္ပဲ လုပ္ေတာ့မယ္လို ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေတြ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းကို ျပန္ေျပာျပလိုက္တယ္။
အဲဒီ့ အခ်ိန္မွာဗ်ာ... သူ႔ စိတ္ထဲမွာ ေျပာလိုက္တဲ့ စကားကို ေဖာက္ထြင္းမ်က္မွန္ရဲ ့လက္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ၾကားလိုက္ရတယ္။
“ခ်ာတိတ္ကလည္း မင္းကို အားက်လို ့ ေနမွာေပါ့။ ဆပ္ပလီေရာက္မွ ေျဖမလုိ ေနမွာေပါ့” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေဒါသအရမ္းထြက္သြားတယ္ဗ်ာ။ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပမယ့္ မ်က္ႏွာက သိသိသာသာ နီရဲသြားတယ္။ ရွဴးရွဴးရွားရွားလည္း ျဖစ္သြားတယ္။ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ရုတ္တရက္ဘာျဖစ္သြားတာပါလိမ့္လို ေတြးမိမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ ့ကုိ ေအးတိေအးစက္ ႏွဳတ္ဆက္ျပီး ရုတ္တရက္ ထျပန္လာခဲ့တယ္။
**************
ညေန ေလးနာရီေရာက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ပန္းေတြ ပြင့္တယ္။ အဲဒီ့ လဘၻက္ရည္ ဆိုင္ေလးက ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ ကႏၱာရထဲမွာေတာ့ အိုေအစစ္ကေလး။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္ထဲကိုဝင္ဝင္ခ်င္းမွာပဲ ျမတ္ႏုိးရတဲ့ အရိပ္ကေလးကိုေတြ ့တယ္။ ဆိုင္ရဲ ့ေကာင္တာ ေရွ ့မွာ ပြင့္ေနတဲ့ သက္ရွိ ပန္းပြင့္ေလး။ ေန ့စဥ္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ ့ အခ်ိန္တစ္နာရီကုိ ခုိးယူႏုိင္တဲ့သူကေလးေပါ့။ တစ္နာရီသာ ဆိုတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ တစ္စကၠန္ ႔၊ ႏွစ္စကၠန္႔...။ အိုင္စတိုင္းရဲ ့Relativity Theory ကုိ နားလည္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အလင္းအလ်င္ေလာက္ျမန္တဲ့ ယာဥ္ကို စီးေနဖို႔ မလိုဘူး။ ေလးနာရီထုိးတိုင္း ဒီဆိုင္ေလးကို လာထုိင္လိုက္ရံုနဲ ့ျဖစ္တယ္။ သူေလးက အခ်ိန္ေတြကို ဆြဲ ခ်ံဳ ့ပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ ေမွာ္ဆရာမေလး။ သူ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ တစ္ေန ့ ကို ႏွစ္ဆယ့္သံုးနာရီပဲ ရွိေတာ့တယ္။

သူေလးက ဆိုုိင္ရွင္ရဲ ့တူမေလးလို ့သိရတယ္။

အစကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုလို အခ်ိန္ အတိအက် နဲ ့ အသည္းခ်င္း မခ်ိတ္မိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ညေနဘက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီဆိုင္ကုိ လာရင္ သူ႔ကို ေတြ႔ ရ တာမ်ားတယ္။ ဒီလိုနဲ ့ ညေန ေလးနာရီထိုးတိုင္း သူနဲ ့ခ်ိန္းထားသလို ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကည့္ဖုိ ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ေန ့တိုင္းပဲ ဆိုင္ကို ေလးနာရီ အေရာက္သြားျပီး ဆိုင္ထဲဝင္ဝင္ခ်င္းမွာ သူ သတိထား မိေလာက္ေအာင္ နာရီ ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ခဏ ခဏ ၾကည့္တယ္။ ဒီအခ်ိန္ ဆိုရင္ ေန ့တုိင္းလာမယ္ ဆိုတဲ့ နိမိတ္ပံုေပါ့။ ရက္မ်ားမ်ား မလုပ္လိုက္ရပါဘူး။ ငယ္ရြယ္သူတို ့ရဲ ့ ႏွလံုးသားေတြဆိုတာ ခက္ခက္ခဲခဲ ၾကိဳးညွိဳေနဖုိ ့မလိုဘူးေလ။ ရင္ခုန္သံတုန္ႏွဳန္းေတြက အခ်စ္ဆိုတဲ့ key မွာ ျခြင္းခ်က္မရွိ ညီျပီးသား။ ခုဆိုရင္ အခ်စ္ရဲ ့တန္ခိုးနဲ ့ညေနေလးနာရီထုိးတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္အာရံုထဲမွာ သူက လြဲလို ့ကမၻာၾကီးတစ္ခုလံုးေပ်ာက္ေနၾက။ ရွဳပ္ေထြးလွတဲ့ ေလာကၾကီးကုိ ညေနေလးနာရီေရာက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္ ေခ်ာင္ထုိးပစ္လိုက္တယ္။
ခုဆိုရင္ ညေန ေလးနာရီဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ႏွစ္ေယာက္တည္း နားလည္ႏုိင္တဲ့ ႏွစ္ဦးသံုး ဘာသာစကားျဖစ္သြားျပီ။ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာသာ ကၽြန္ေတာ့္ လိုမ်ိဳး ေလးနာရီဘာသာစကားေတြ၊ ေလးနာရီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနမယ္ဆိုရင္ ကမၻာၾကီး အခုထက္ ပိုျပီးျငိမ္းခ်မ္းလာလိမ့္မယ္လို႔ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္မိေသးတယ္။

ဒီဆိုင္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ညေန ေလးနာရီထုိးတိုင္းလာတယ္။ သူကလည္း အဲဒီ့ အခ်ိန္ဆို တျခားေကာင္မေလးကို ဖယ္ခုိင္းျပီး သူကုိယ္တိုင္ ေကာင္တာမွာ ထုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္မွာ တစ္နာရီတိတိ ထိုင္ျပီး ငါးနာရီထုိးရင္္ ျပန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ထူးထူးဆန္းဆန္း အက်င့္တစ္ခုလည္း ရလာေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ကြက္တိမေပးဘူး။ သူျပန္အမ္းေအာင္လို ့အျမဲတမ္း တမင္တကာ ပိုယူလာတယ္။ သူျပန္အမ္းတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို လည္း မသံုးဘူး။ အမွတ္တရ ျဖစ္ေအာင္ သက္သက္စုထားတယ္။ ခုဆို အဲဒီ့ သူျပန္အမ္းတဲ့ ေငြေလးေတြေတာင္ တစ္ေထာင့္ငါးရာ ျပည့္ေတာ့မယ္။ ေငြရွင္းတဲ့ အခါတိုင္း မွာလည္း သူနဲ ့ ကၽြန္္ေတာ္ အျပန္အလွန္ျပံဳးျပျဖစ္တယ္။ အျပံဳးခ်င္း ဖလွယ္ၾက တုိင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွာ ေရခဲျမစ္တစ္ခုက အျမဲ ျဖတ္စီးေနက်။ သူနဲ ့ကၽြန္ေတာ္ စကားေတာ့ တစ္ခါမွ မေျပာျဖစ္ဘူး။ ထူးအိမ္သင္ရဲ ့သီခ်င္းထဲကလုိေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ စကားလံုးေတြ မလုိေတာ့ဘူး။

တစ္နာရီ အခ်ိန္ေလး အတြင္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ႔ ႏွစ္ေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္း စီးခ်င္းထုိးၾကတယ္။ အၾကည့္ေတြ လိုက္တမ္းေျပးတမ္း ကစားၾကတယ္။ စိတ္ကူးခ်င္းထပ္ျပီး အခ်စ္ ဆိုတဲ့ မီးေတာက္ရဖို ႔ ခတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘဝအေမာ ေတြနဲ ့ပူေလာင္လာတဲ့ အခါတိုင္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ အာရံုေတြကုိ သူ႔မ်က္ႏွာနတ္ေရကန္ေလးမွာ တစ္နာရီ လံုးလံုး ေျပးကပ္ပစ္လိုက္တယ္။

သူ ့မွာ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္တဲ့ အက်င့္ေလး တစ္ခုလည္း ရွိေသးတယ္။ ေကာင္တာမွာ ထုိင္ရင္းနဲ ့ ခုိးခုိးျပီး မွန္ထုတ္အလွျပင္တာ။အဲဒီ့ အက်င့္ေလးကို ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳက္တယ္။ ကလက္တယ္၊ ပဲမ်ားတယ္လုိ ့ မျမင္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလွဆင္လိုက္တာဟာ ေလာကၾကီးရဲ ႔ အစိတ္အပိုင္းေသေသးေလး တစ္ခုကို အလွဆင္လိုက္တာပဲ။ အဲဒါဟာ ေလာကကို ေလးစားတာ၊ ကိုယ့္ရဲ ့မ်က္ႏွာအလွအပနဲ ့ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကုိ ေပးဆပ္ဖို႔ၾကိဳးစားတာလုိ႔ ျမင္တယ္။ လူတိုင္းသာ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္မေလးလို မွန္တစ္ခု ဘီးတစ္ေခ်ာင္းတည္းနဲ ့ ေရာင့္ရဲေက်နပ္ႏုိင္ရင္ ေလာကၾကီး သိပ္လွေနမွာပဲလို ့ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ကူးယဥ္လုိက္မိေသးတယ္။

တစ္ေန ့ ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေကာင္မေလး မွန္နဲ ့ဘီးေလး ထုတ္ျပီး ေခါင္းျဖီးလိုက္တယ္ဗ်ာ။ ေသာက္တလြဲ မ်က္မွန္ကေတာ့ လုပ္ျပီဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္မွန္ထဲမွာ...ေကာင္မေလး ေပါင္ျခံမွာ ညွင္းေတြေပါက္လုိ ့ ေဆးလူးေနတာ ျမင္လုိက္ရတယ္ဗ်ာ။ ညွင္းေတြမွ နည္းနည္းေနာေနာ မဟုတ္ဘူး။ အကြက္လုိက္ အကြက္လုိက္။ ခုနက ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ကူးနဲ ့ ေပ်ာ္ေနတာေလးေတြ ရုတ္တရက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထဲမွာ သူ ့ကုိ အေပၚယံေလာက္ပဲ အေလးထားတဲ့သူလုိ ့ျမင္သြားတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း လူတစ္မ်ိဳးဗ်။ ဇီဇာေၾကာင္တယ္။ စိတ္ျမန္တယ္။ အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္။ စိတ္ထဲမပါရင္ ဘာမွ ဟန္ေဆာင္မေနဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ငါးနာရီထုိးတဲ့ အထိေတာင္ မေစာင့္ေတာ့ဘူး။ ရုတ္တရက္ ေကာင္တာကုိ ေငြရွင္းဖို ့ထသြားလုိက္တယ္။ ေကာင္မေလးကေတာ့ ရုတ္တရက္ အံ့ၾသ သြားတာေပါ့။ ငါးနာရီ မထုိးေသးဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္ ပိုက္ဆံကုိလည္း ကြက္တိပဲ ေပးလိုက္တယ္။ သူျပန္အမ္းတာ မလုိခ်င္လို ့။ ေကာင္မေလးက ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပံဳးျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မျပံဳးခ်င္ျပံဳးခ်င္နဲ ့ ဝတ္ေက်တန္းေက်ပဲ ျပန္ျပံဳးျပလုိက္ေတာ့ ေကာင္မေလး ခမ်ာ မ်က္ႏွာပ်က္သြားရွာတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ဆိုင္ထဲကေန စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ ့ထြက္လာခဲ့တယ္။ ေဖာက္ထြင္း မ်က္မွန္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ အိုေအစစ္ ကေလးေပ်ာက္သြားျပီ။ အသည္းႏွလံုး တစ္ျခမ္းပဲ့သြားျပီ။ ဟိုတစ္ေန ့ကလည္း ဒီမ်က္မွန္ေၾကာင့္ပဲ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ ့ အခင္အမင္ပ်က္ခဲ့ျပီးျပီ။ တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ သူတို ့အျပစ္မဟုတ္ပါဘူး။ မျမင္အပ္တဲ့ အမွန္တရားေတြကို သြားျမင္မိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျပစ္။

ရိုးသားမွဳဟာ အေကာင္းဆံုး ေပၚလစီတဲ့။ လူေတြဟာ ရာႏွဳန္းျပည့္ ရိုးသားမွဳကို တကယ္ေကာ ၾကိဳက္ၾက လို႔ လား။ အမွန္တရားကိုေကာ အျပည့္ အဝ လက္ခံ ၾကလို႔လား။ ကိုယ့္ေရာဂါေတြကို ဖယ္ရွားေပးမယ့္ ေဆးကိုေတာင္ ဒီအတိုင္းေဆးသက္သက္ မေသာက္ၾကပဲ သၾကားအုပ္ျပီး လွ်ာကို လိမ္ၾကေသးတာ။
ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ထဲမွာ ေမးခြန္းေတြ တက္လာတယ္။ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတဲ့ သူေတြကို ရိုးသားမွဳ မရွိတဲ့ သူေတြဆိုျပီး သတ္မွတ္ရမွာလား။ ဒါမွ မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေလးစားအားနာ လို ့ဟန္ေဆာင္တာ ဆိုျပီး လက္ခံရမွာလား။ စိတ္ရုိင္းအတိုင္း ကိုယ့္ကို အေနၾကပ္ေစေလာက္ေအာင္ ရိုးေျဖာင့္သူနဲ ့ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသူ ဘယ္သူ ့ကုိ ပုိလက္ခံသင့္သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ လူအမ်ားစု နည္းတူ ကုိယ့္စိတ္ကုိယ္သက္သာေစမယ့္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းသူကုိပဲ အလြယ္တကူ လက္ခံလိုက္တယ္။ မျမင္ရတဲ့ ဒုကၡထက္ ျမင္ရတဲ့ ဒုကၡက ပိုျပီးၾကီးတာ သိသြားျပီေလ။ အဲဒီ့ေန ့က စျပီး အမွန္တရားေတြကုိ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္တဲ့ မ်က္မွန္ကို ကၽြန္ေတာ္မတပ္ေတာ့ဘူး။

ေကာင္းကင္ကုိ

ကုိေကာင္းကင္ကုိ၏ဘေလာ.ဂ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ခင္

A

က်ြန္ေတာ္သည္
ခင့္ကိုအလြန္ခ်စ္ပါသည္


B

ခင္သည္ က်ြန္ေတာ့္၏
အဖ်ားေငြ့ေငြ့ေလးျဖစ္ပါသည္


C

ခင္ကလြဲလ်ွင္
မည္သည့္အရာကိုမဆို
က်ြန္ေတာ္ျခိဳးျခံ၍ရပါသည္


D

က်ြန္ေတာ့္၏စိတ္ေပၚတြင္
အမာရြတ္ကေလးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို
ခင္သည္လွပစြာစီခ်ယ္ေပး၏။


E

တစ္ေန့သ၌
က်ြန္ေတာ္တစ္ေယာက္သည္
သစ္ပင္ေလးတစ္ပင္ေအာက္၌ထိုင္ေနခဲ့ပါသည္။
ထိုစဉ္ က်ြန္ေတာ့္နံေဘးသို့ကပ္လ်က္
သစ္ရြက္ေလးတစ္ရြက္(ျဖုတ္ခနဲ)ေျကြက်လာသည္။
ထိုအခါ
က်ြန္ေတာ္သည္ ျပာျပာသလဲ
ဤေနရာတြင္လူရွိသည္ဟု
ေျပာလိုက္မိပါသည္ခင္


F

က်ြန္ေတာ္သည္
ခင့္ကိုလြမ္းေနပါ၏။

ခင္ဟူ၍
ရင္တုန္လာသျဖင့္
လက္ကေလးနဲ့ဖိထားရပါသည္။

ခင္ဟူ၍
ေခါင္းမူးလာသျဖင့္
ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထိုင္ေနရပါသည္။


G

လြမ္း၏ပံုတူကိုခင္ျကည့္မည္ဆိုလ်ွင္
က်ြန္ေတာ္အဝတ္စတစ္ခုေပါ္၌
တိမ္လွလွေလးမ်ားကို ေရးျပမည္ျဖစ္ပါသည္။


H

က်ြန္ေတာ္သည္
ခင္ရွိရာအရပ္သို့
မ်က္နွာမူကာ
အသက္ရွူေန၏။


ွုI

ေကာင္းကင္၌
ငွက္တစ္အုပ္
ပ်ံသန္းသြားသည္။
ဘယ္ကလာသည္မသိ
ဘယ္ကိုသြားမည္မသိ
ဘာငွက္ေတြဟူ၍လည္းမသိ။


J

က်ြန္ေတာ္သည္
လူမွန္းသိလာ၏။
ထိုငွက္မ်ားကိုလည္း
ဗ်ိုင္းဟူ၍သိလာခဲ့သည္။
သို့ေသာ္
ဗ်ိုင္းတို့ မည္သည့္အရပ္မွလာ၍
မည္သည့္အရပ္သို့ ပ်ံသန္းေနျကသည္ကိုမူ
ယခုထက္တိုင္မသိ၊
ထိုမသိမွု၌ပင္လ်ွင္
က်ြန္ေတာ္သည္
စိတ္၏အေတာင္ပံမ်ားကို
ျဖန့္လ်က္
ခင့္ဆီသို့ ပ်ံသန္းေန၏။


K

(Khin)
သို့မဟုတ္
ခင့္အတြက္ က်ြန္ေတာ္၏ေမြးေန့လက္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပု၍အသံထြက္မဖတ္ပါနွင့္။


ေကေဇာ္ ၁၉၈၅

ဥစၥာရူး

အလြမ္းေတြနဲ့
ယားယံေနတဲ့
ငါးမူးေစ့ေလးတစ္ေစ့အေျကာင္း

ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့
က်ြန္ေတာ္နဲ့သူမ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ခဲျကတယ္။
ကံဆိုးခ်င္ေတာ့
က်ြန္ေတာ့္မွာတယ္လီဖုန္းေလးတစ္လံုးမရွိခဲ့ဘူး။
ဟုတ္ပါရဲ့။
က်ြန္ေတာ္တို့မိသားစုဆင္းရဲလိုက္ပံုမ်ား
တယ္လီဖုန္းေလးတစ္လံုးေတာင္မွ
အိမ္မွာမထားနိုင္ဘူး
အေဖအေမတို့ကလည္း
တစ္ေန့မွာသူတို့သားေလးဟာ တယ္လီဖုန္းရွိတဲ့အိမ္က
သမီးပ်ိုေလးနဲ့ ခ်စ္သူျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို
မသိခဲ့ျကဘူးနဲ့တူပါရဲ့။
တကယ္လို့ အေစာကသာသိခဲ့ရင္ေတာ့
သားေလးရဲ့ေနာင္ေရးအတြက္
တယ္လီဖုန္းေလးတစ္လံုးဖိုးကို
သူတို့ပိုရွာခဲ့ျကမွာေပါ့။

ခုေတာ့
က်ြန္ေတာ္ကံဆိုးလိုက္ပံုမ်ား
က်ြန္ေတာ့မွာတယ္လီဖုန္းေလးတစ္လံုးေတာင္မွ မရွိဘူး။
ဒါေပမယ့္
က်ြန္ေတာ္ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့
က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံမွာ
ငါးမူးေစ့တစ္ေစ့ထည့္ျပီးအသံုးျပုလို့ရတဲ့
တယ္လီဖုန္းေလးေတြ အမ်ားျကီးရွိေနလို့ ေတာ္ပါေသးရဲ့။
ငါးမူးေစ့ေလးကို က်ြန္ေတာ္တယ္လီဖုန္းထဲ ထည့္လိုက္တဲ့အခါ
တယ္လီဖုန္းထဲကို ေဂ်ာက္ခနဲ က်သြားတဲ့ ငါးမူးေစ့ေလးဟာ
က်ြန္ေတာ္ျဖစ္ျပီး
က်ြန္ေတာ့္ရင္ထဲကို ေဂ်ာက္ခနဲက်လာတဲ့ ငါးမူးေစ့ေလးဟာ
သူမျဖစ္ပါတယ္။

တျခားအခ်ိန္ေတြမွာ
က်ြန္ေတာ္ဟာ
သာမန္လူသားေလးတစ္ေယာက္ပါပဲ။
က်ြန္ေတာ့္ဘဝမွာစိတ္ျကီးဝင္စရာဆိုလို့
ဘာမွမရွိပါဘူး။
ဒါေပမယ့္
သူမရဲ့အသံေလးကို
နွလံုးသားနဲ့ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ျကားေနရတဲ့ အခါမ်ိုးမွာေတာ့
က်ြန္ေတာ္ဟာ ဘဝေမ့တတ္ပါတယ္။
ဘူတာရံုကို ငါးမူးေစ့ေလးတစ္ေစ့နဲ့
တယ္လီဖုန္းဆက္ဖို့လာတဲ့ ေကာင္ေလးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ
နတ္သားေလးတစ္ပါးလို့ထင္မိတယ္။
သူမအသံျကားရတဲ့အတြက္
နွလံုးသားဟာ ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါေတြ
ေတာက္ပလြန္းေနလို့ေပါ့၊
လူ့အျဖစ္ကိုရဖို့ မလြယ္ဘူး၊
လူသားအားလံုး
တယ္လီဖုန္းေလးနဲ့ ခ်စ္စကားေျပာဖူးသင့္တယ္။
အထူးသျဖင့္ က်ြန္ေတာ့္လို
ဘူတာရံုက တယ္လီဖုန္းေလးနဲ့ ခ်စ္စကားေျပာမိရင္ေတာ့
ပိုျပီးအရသာ ထူးကဲမယ္။

ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္ ၊ ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္

အဲဒီမီးရထားျကီးေတြက တျခားဘူတာရံုတစ္ခုကိုေရာက္ဖို့အတြက္
အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ျကာျကာ စီးရေပဦးမယ္။

ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္ ၊ ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္

အဲဒီခရီးသြားေတြက သူတို့ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္အသီးသီးကိုေရာက္ဖို့
မီးရထားျကီးကို အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ျကာျကာ စီးရေပဦးမယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ြန္ေတာ္က သူမနားရြက္ကေလးထဲကို
ေရာက္ရွိေနျပီမို့ ဘဝရည္မွန္းခ်က္အားလံုးကို
တယ္လီဖုန္းေလးထဲမွာဘဲ ျပီးဆံုးလိုက္နိုင္တယ္။

တူ ဝူ

ဒါကိုမသိတဲ့ ခရီးသြားေတြနဲ့ က်ြန္ေတာ့္လို ကံမေကာင္းတဲ့
မီးရထားရွည္ျကီးကေတာ့ အေဝးကိုပဲ
ေန.စဥ္ေမာင္းနွင္ရရွာတယ္။

ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္ ၊ ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္

သူမဟာ ဝတ္ဆံကူးနည္းျဖစ္တယ္။
သူမနဲ့စကားေျပာရတာ စတုတၱတန္းသခၤ်ာထက္
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။
သူမကိုအာရံုျပုလိုက္တဲ့အခါ မိုးတိမ္ျဖစ္ေပါ္ပံုကို
ျမင္ရတယ္။
သူမရဲ့နာမည္က အရွက္တရားထူထပ္ေသာ ဓါတ္သတၱဳအရိုင္းမ်ားလို့ ေခၚတယ္။
ဒါဟာလည္းက်ြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ကမၻာ့သမိုင္းပါပဲ။
အေဖအေမတို့လည္းအသိမဟုတ္လား။
က်ြန္ေတာ့္မွာ မ်က္ရစ္ကေလးမပါဘူးဆိုတာ
အဲဒီေန့က
အေဝးကိုသြားမယ့္ မီးရထားဥဩသံေတြဟာ
က်ြန္ေတာ္နဲ့ တစ္စံုတစ္ရာ
ပတ္သတ္ေနတယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။
ေနာက္တစ္ေန့မွာ
က်ြန္ေတာ့္အတြက္ အဓိပါယ္ရွိမွာမဟုတ္တဲ့
ငါးမူးေစ့ကေလးေတြ လက္ထဲအျပည့္ထည့္လို့
ဘဏ္တိုက္ျကီးတစ္ခုကို ေအးေအးေဆးေဆး
(လံုးဝေနာက္ဆံမတင္းဘဲ)ေက်ာေပးျပီး
အိမ္ကိုျပန္ခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ေန့
ငါးမူးေစ့ေလးေတြအမ်ားျကီးထဲက
ပထမဆံုးငါးမူးေစ့ေလးနဲ့ သူမဆီဖုန္းဆက္ေတာ့

ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္ ၊ ဂ်ံုး ဂ်ံုး ဂ်က္ ဂ်က္

သူမက်ြန္ေတာ့္ကိုမုန္းသြားျပီတဲ့။
ျဖစ္ပံုကဒီလိုပါ။
က်ြန္ေတာ့္အတိတ္ဘဝမွာ ေမ့က်န္ခဲ့တဲ့
မ်က္ရစ္ေလး သူမက တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္
လွမ္းေပးလိုက္လို့ပါပဲ။
အခ်စ္ေရ
သိပ္စိတ္တိုတယ္။
ရွိသမ်ွ ငါးမူးေစ့ေတြကို
လက္ထဲထည့္ျပီး အကုန္ပစ္ျကဲလိုက္တယ္။
ကံဆိုးလိုက္ပံုမ်ား
ရည္းစားနဲ့ကြဲလို့ ပိုက္ဆံျကဲတဲ့ ငါးမူးေစ့သူေဌးျကီးကို
ဘယ္ကေလးကမွ သာဓုမေခါ္ျကဘူးကြယ့္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
အခါတစ္ပါး၌ နားရြက္ေလးတစ္ဖက္၏အမုန္းေျကာင့္
က်ြန္ေတာ့္တြင္ ငါးမူးေစ့မ်ားစြာ မ်ိုးတုန္းခဲ့ရသည္-
ဆိုတာကေတာ့
ထိုးဇာတ္မဟုတ္ပါဘူး ကမၻာျကီးရယ္
ဒါေပမယ့္ ျကံျကံဖန္ဖန္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့
ငါးမူးေစ့ေလးတစ္ေစ့ဟာ တယ္လီဖုန္းစာအုပ္ထဲမွာ
ကုတ္ကတ္ျပီး က်န္ေနခဲ့တယ္။
ရုတ္တရက္ စာအုပ္ကိုလွန္လိုက္တုန္းကမ်ား
ငါးမူးေစ့ေလးခမ်ာ ရင္တုန္ပန္းတုန္နဲ့၊
အျပစ္တင္ရင္လည္းခံရံုပဲ
ဒီတစ္ခါေတာ့ က်ြန္ေတာ္လြွတ္မပစ္မိပါဘူးဗ်ာ၊
ဒါဟာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားပါလို့
အတိအက်မေျပာရဲေပမယ့္
တစ္ေယာက္တည္း က်န္ခဲ့တဲ့လူသားဟာ
တစ္ေစ့တည္းက်န္ခဲ့တဲ့ ငါးမူးေစ့ေလးအေပါ္မွာ
ရန္မီးမပြားနိုင္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။
ေနာက္ဆံုး ငါးမူးေစ့ေလးလို့
အမည္ေပးျပီး သိမ္းထားလိုက္တယ္။
တဆက္တည္းမွာပဲ
နွလံုးသားေပါ္ကို ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြ တဖြဲဖြဲက်လာျပီး
သူမကိုေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်စ္တယ္ေျပာခြင့္ရမွ ဒီဘဝမွာ
ငါးမူးေစ့ေလးကို သံုးမယ္လို့ စိတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။
(အျကံေကာင္းေတာ့တစ္ခ်က္) တကယ္လို့မ်ား။
ဖြ ..... ဖြ
တကယ္လို့မ်ားေပါ့ေလ။
ကံမေကာင္းလို့ ဒီတစ္သက္ သူမနဲ့ဖုန္းမဆက္ရေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း
ဒီငါးမူးေစ့ေလး(ေနာက္ဆံုးငါးမူးေစ့)ကိုတျခားမွာမသံုးေတာ့ဘူးလို့
သႏိၵဌာန္ခ်လိုက္တယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ြန္ေတာ္ဟာ အျကံေကာင္းေပမယ့္
ကံမေကာင္းတဲ့သူပါဗ်ာ။
ရက္ လ နွစ္ ေတြရင့္ေညာင္း
လကၡဏာေရးအေျကာင္းေတြ ျမင့္မားေျပာင္းလဲခဲ့ေပမယ့္
သူမနဲ့ဆံုဆည္းဖို့ အခါေကာင္းကေတာ့ျဖင့္
ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး။
က်ြန္ေတာ္ကသာ ေမ်ွာ္လင့္ေနရတယ္၊
ကံတရားကေတာ့ျဖင့္
သြားခ်င္ရာ ေလ်ွာက္သြားေနတာပဲ ထင္ပါရဲ့။
တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ တစ္ေန့တစ္ျခားပိုလွလာတဲ့
က်ြန္ေတာ့္မ်က္ရစ္ကေလးကိုျကည့္ျပီး
က်ြန္ေတာ့္မ်က္လံုးေလးက ပိုပိုငိုမိတယ္။
ျကည့္ပါဦးဗ်ာ ေနာက္ဆံုးငါးမူးေစ့ေလးေတြဟာ ေခ်းေတြတက္လို့။
သူ့မွာ အိပ္မက္ေတြလည္း မေကာင္းဘူးတဲ့။
က်ြန္ေတာ့္မွာ ဆက္သြယ္စရာ တယ္လီဖုန္း ၁၀၀ ရွိရင္
စာအုပ္ထဲမွာ ၉၉ လံုးပဲ မွတ္ထားေလ့ရွိတယ္။
ဘာျဖစ္လို့လည္းဆိုေတာ့ က်ြန္ေတာ့္နာမည္ကိုေတာင္မွ
သူမရဲ့ဖုန္းနံပါတ္ေလာက္ အစြဲအလမ္း မျကီးလို့ပါပဲ။
(ေရးမွတ္မထားတဲ့ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ေလးကို လြမ္းတဲ့အခါ)
စာအုပ္ထဲမွာရွိတဲ့ တယ္လီဖုန္း ၉၉ လံုးရဲ့ နံပါတ္ေတြကို
ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ေလ်ွာက္ျကည့္ေနမိတယ္။
ေနာက္ျပီး ဘယ္သူ့ဆီမွ မဆက္ဘဲ ေနမိတယ္။

အခုက်ြန္ေတာ့္အိမ္မွာ
တယ္လီဖုန္းအသစ္ကေလးတစ္လံုးေရာက္ေနတယ္၊
က်ြန္ေတာ္နဲ့မပတ္သတ္ဘူး။
မိသားစုရဲ့တယ္လီဖုန္းျဖစ္ပါတယ္။
လူ့ဘဝမွာ
ဘယ္ေတာ့မွ တယ္လီဖုန္းမဆက္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္နဲ့
က်ြန္ေတာ္အရိုးထုတ္သြားရေတာ့မွာလား။
က်ြန္ေတာ့္အျဖစ္က ဆိုးပါတယ္။
ညဉ့္နက္သန္းေခါင္ အိပ္ေကာင္းတုန္းေပမယ့္
“ ခ်ြင္ လြင္ လြင္” ဆိုတဲ့ အသံမ်ိုးျကားရင္ လန့္နိုးတယ္။
က်ြန္ေတာ့္ရဲ့ေနာက္ဆံုး ငါးမူးေစ့ေလးမ်ား
အျပင္ထြကက်သလားလို့ပါ။
တစ္ခါတစ္ေလ
သူတစ္ပါးလက္ထဲမွာ ငါးမူးေစ့အေဟာင္းေလးကို ျမင္ရင္လည္း
က်ြန္ေတာ့္ငါးမူးေစ့ေလးကို ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ား ထုတ္ျကည့္မိတယ္။
ေနထိုင္မေကာင္းလို့ အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ့အခါမ်ိုးမွာေတာင္မွ
ငါးမူးေစ့ေလးကို ေခါင္းအံုးေဘးထားျပီး အိပ္ရမွ
ဘယ္ေလာက္ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းသလဲ။

ေနာက္ဆံုးငါးမူးေစ့ေလးအေပါ္မွာ
က်ြန္ေတာ္အစြဲအလမ္းျကီးခဲ့တယ္၊
ဥပါဒါန္ေျကာင့္ဥပါဒ္ျဖစ္တယ္လို့
က်ြန္ေတာ္တို့ ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာျကားထားပါတယ္။
သူမကို က်ြန္ေတာ္က ဥပါဒါန္ျဖစ္ခဲ့ျပီး
ငါးမူးေစ့ေလးဟာ က်ြန္ေတာ့္အတြက္ ဥပါဒ္ေပးေနျပီလား၊
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါးမူးေစ့ေလးကို လြွင့္မပစ္နိုင္ပါ။
မွန္တာေျပာသစၥာ
တစ္ေယာက္ေသာသူက
ေရြွဒဂၤါးနဲ့လဲမယ္ဆိုရင္လည္း မလဲနိုင္ပါ။
တစ္ေယာက္ေသာသူက
ျမို့ရြာေတြနဲ့ လဲမယ္ဆိုလည္း မလဲပါ။
ဘာေျကာင့္လည္းဆိုေတာ့
သူမကို က်ြန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ ခ်စ္စကားေျပာခြင့္ရမွ
သံုးမယ္လို့ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့
ေနာက္ဆံုးငါးမူးေစ့ေလးမို့ပါ။
တကယ္လို့မ်ား
က်ြန္ေတာ္အသက္ျကီးသြားရင္လည္း
ငါးမူးေစ့ေလးကို သိမ္းထားေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ေခ်းတက္ေနတဲ့ ငါးမူးေစ့ေလးနဲ့
အဖိုးျကီးအို ခါးကုန္းကုန္းေပါ့ဗ်ာ။

ကုန္ကုန္ေျပာမယ္ဗ်ာ
က်ြန္ေတာ္ ေသသြားရင္ေတာင္
အဲဒီငါးမူးေစ့ေလးကို
က်ြန္ေတာ့္အိပ္ကပ္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ျကပါ။
သူမက က်ြန္ေတာ့္ကို တမလြန္က်မွ
တယ္လီဖုန္းဆက္ခ်င္ ဆက္ေနမွာမို့ပါဗ်ာ။

ေကေဇာ္ ၁၉၈၆
နွင္းရည္စက္လက္+ရွုေမ်ွာ္ခင္း၂၃ ကဗ်ာစာအုပ္မွ

ကုိညီလင္းဆက္ ၏ဘေလာ.ဂ္မွကူးယူေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ = ေကေဇာ္ ၁၉၈၆ ဆုိသည္မွာ ။ အဆုိေတာ္ မင္းသား မႏၱေလးသိန္းေဇာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မႏၱေလးသိန္းေဇာ္ကုိ အရမ္းၾကိဳက္ပါတယ္။ သူဆုိတဲ.သီခ်င္းေတြေကာ သူ.ရဲ.အသံကုိေကာအင္မတန္မွ ႏွစ္သက္ပါတယ္။ အထူးသျဖင္.သူ.ကဗ်ာေတြေပါ.ဗ်ာ။ သူ.ကဗ်ာေတြက သိပ္ကုိခ်စ္စရာေကာင္းပါတယ္။ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္။

Painted Veil


ျပီးခဲ.တဲ.တစ္ရက္က ကြ်န္ေတာ္ Painted Veil ဆုိတဲ.ဇတ္ကားေလး ကုိျပန္ၾကည္.ျဖစ္ခဲ.ပါတယ္။ ဒီဇတ္ကားေလး က အမွန္ေတာ. ၂၀၀၆ ကတည္းက ထြက္ခဲ.တဲ.ကားေလးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ. ခုမွပဲၾကည္.ျဖစ္ေတာ.တယ္။ ဒီဇတ္ကား ကုိ ၁၉၂၅ မွာထြက္ခဲ.တဲ. ၊ W. Somerset Maugham ေရးတဲ. The Painted Veil ဆိုတဲ.စာအုပ္ကုိရုပ္ရွင္အျဖစ္ျပန္အသက္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ W. Somerset Maugham ဆုိတာကေတာ.အားလုံးလည္းသိၾကတဲ.အတုိင္း ျပင္သစ္ကမၻာေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာၾကီးေဂၚဂင္ရဲ.အေၾကာင္း ကုိ ေရးထားတဲ. The moon and sixpence တုိ.Of Human Bondage, Cakes and Ale ,The Razor's edge စတဲ.ကမၻာေက်ာ္၀တၱဳၾကီးေတြကုိေရးသားခဲ.တဲ.ဂႏၷ၀င္ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သူ.ရဲ.၀တၱဳေပင္း ၂၀ ေက်ာ္ကုိရုပ္ရွင္အျဖစ္ျပန္လည္ရုိက္ကူးခဲ.ပါတယ္။ အခု ဒီဇတ္ကား The Painted Veil ကုိလည္း ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွာတစ္ၾကိမ္ ၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ တစ္ၾကိမ္ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ရုိက္ကူးျပသခဲ.ၾကပါတယ္။ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာျပန္ရုိက္တဲ.ဒီုဇတ္ကားထဲမွာ ကေတာ. မင္းသား Edward Norton နဲ. မင္းသမီး Naomi Watts တုိ.အဓိကပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ Edward Norton ကေတာ. ကြ်န္ေတာ္နဲ.ေတာ္ေတာ္ရင္းႏွီးေနပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္အၾကိဳက္ဆုံးမင္းသားစာရင္းထဲမွာ ထိပ္ဆုံးကပါပါတယ္။ သူ.ကုိကြ်န္ေတာ္စသတိထားမိတာ က ေတာ. The Score (2001) ဇတ္ကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဇတ္ကားထဲမွာ သူဟာ ၀ါရင္.မင္းသားၾကီးေတြျဖစ္တဲ. Robert De Niro တုိ. Marlon Brando တုိ.နဲ.အျပိဳင္သရုပ္ေဆာင္သြားတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။က်ပ္မျပည္.တဲ.သူအျဖစ္သရုပ္ေဆာင္တာ အလြန္ပီျပင္ပါတယ္။ အဲဒီကစလုိ.ကြ်န္ေတာ္သူပါတဲ.ကားေတြကုိေတာ္ေတာ္ၾကည္.ျဖစ္ခဲ.တယ္။ Italian Job,Down in the Valley, Kingdom of Heaven တို.ကုိ ၾကည္.ျဖစ္ခဲ.တယ္။ ေနာက္ေတာ. The Illusionist မွာသူ.ကုိအေတာ္ေလး ကုိသေဘာက်သြားပါတယ္။ အဲဒီဇတ္ကားဟာလည္း သရုပ္ေဆာင္မွဳအပုိင္း အရေကာ ဇတ္လမ္းအရ ေကာ အဘက္ဘက္ကျပည္.စုံတဲ.ဇတ္ကားလုိ.ဆုိခ်င္ပါတယ္။ဒီဇတ္ကားကပဲ သူ. ကုိ San Diego Film Critics Society Awards -Special Award for body of work ရသြားေစပါတယ္။ တျခားဇတ္ကားေတြျဖစ္တဲ. Down in the Valley တုိ. The Painted Veil တုိ. မွာလည္း အလားတူဆု ေတြရခဲ.ပါတယ္။ Naomi Watts ကေတာ. အားလုံး ၾကည္.ဖူးၾကတဲ. King Kong တုိ. The Assassination of Richard Nixon တုိ.မွာပါတဲ.အဂၤလိပ္မင္းသမီးျဖစ္ပါတယ္။

ဇတ္လမ္းအက်ဥ္း
၀တၱဳစာအုပ္ကုိေတာ.ကြ်န္ေတာ္တစ္ခါမွမဖတ္ဖူးပါဘူး။ရုပ္ရွင္ဇတ္လမ္းကုိပဲ ခံစားၾကည္.ပါတယ္။
ဇတ္လမ္းေက်ာရုိးကုိ တရုတ္ျပည္ ၁၉၂၅ ၀န္းက်င္ထဲမွာအေျခခံထားပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ၾကီးမွာ ေျမပုိင္ရွင္ေတြက ကုိယ္.ေနရာနဲ.ကုိယ္ခြဲေ၀အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ.အခ်ိန္၊ ဥေရာပသားေတြ ၊ရုရွားေတြေျခရွဳပ္ေနတဲ.အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၁၁ Xinhai Revolution ျဖစ္ျပီးတဲ.အခါ မွာ China ဟာ Republic of China ဆုိျပီးေတာ.ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ Shanghai ဟာအခုေမာ္ဒန္ တစ္ရုတ္ျပည္ၾကီးျဖစ္လာဖုိ. အတြက္ အဓိကခ်က္မဗဟုိေဒသၾကီးျဖစ္လာခဲ.ပါတယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရွန္ဟဲ ဟာကမၻာ. အၾကီးဆုံးျမိဳ.ၾကီးေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ခဲ.ပါတယ္။ဒါေပမယ္. ျမိဳ.ၾကီးရဲ. တစ္၀က္နီးပါးကုိ ျဗိတိသွ်ေတြ အေမရိကန္ေတြရုရွားေတြက ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာပါတယ္။ သူတုိ.က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူတုိ.ကုိသူတုိ. Shanghailanders ေတြလုိ.ေခၚတယ္ဆုိပဲ။ ရွန္ဟဲျမိဳ.ၾကီးကုိအဲဒီတုန္းက အေရွ.ရဲ. ပါရီ ၊ အေနာက္ရဲ. နယူေယာ.ခ္ လုိ.ေတာင္တင္စားၾကပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေ၀ၚလတာ က ကစ္တီ ကုိ ကပြဲတစ္ခုမွာေတြ.ျပီး ျမင္ျမင္ခ်င္းခ်စ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ ေတာ. ကစ္တီ. ကုိ လက္ထပ္ခြင္.ေတာင္းပါတယ္။ ကစ္တီက လန္ဒန္ရဲ. အထက္တန္းလႊာထဲ က ပါ။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ဆုိ တာ သူတုိ.အသုိင္းအ၀ုိင္း မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳ ဖုိ. သင္.ေတာ္ေနတဲ.အခ်ိန္လုိ.ယူဆၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာေလ ေယာက်ၤားမရမွာ ကုိ ပူလာေလ ျဖစ္ေနတဲ. သူ.အေမရဲ. ပူညံပူညံ လုပ္မွဳက လြတ္ေျမာက္ဖုိ. ကစ္တီ က ေဒါက္တာ ေ၀ၚလတာ ရဲ.ေတာင္းဆုိမွဳကုိ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ေဒါက္တာေ၀ၚလတာ က ဘယ္လုိလူမ်ိဳးလည္းဆုိ ေတာ. .. Serious ျဖစ္တယ္။ အေနအထုိင္သိုသိပ္တယ္။ တည္ၾကည္တယ္။ ဘာမဆုိ ေစ.ေစ.စပ္စပ္ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္တယ္။ အေတြးအေခၚအေျမာ္အျမင္ေကာင္းတယ္။
ေဒါက္တာ ေ၀ၚလတာ က သူတာ၀န္က် တဲ. ရွန္ဟုိင္း ကုိ သူ.ရဲ. အသစ္စက္စက္မိန္းမ ငယ္ငယ္ေလး ေခ်ာေခ်ာေလး ကစ္တီကုိ ေခၚသြားတယ္ ။ပထမေတာ. ကစ္တီေပ်ာ္တယ္ေနာက္ေတာ. ကစ္တီမေပ်ာ္ေတာ.ဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ျဗိတိသွ် လက္ေထာက္ေကာင္စစ္၀န္ ရုပ္ေခ်ာအေျပာေကာင္း ခ်ားစ္ေတာင္ဆန္ နဲ. ကစ္တီသိကြ်မ္းတယ္။ အဲဒီမွာ ဇတ္လမ္းစေတာ.တာပါပဲ။ ဇတ္လမ္းအျပည္.အစုံကုိေျပာရင္ ၾကည္.တဲ.သူေတြ အရသာပ်က္မွာမုိ.မေျပာေတာ.ဘူး။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ. ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ.ခုိင္ျမဲတဲ.ခ်စ္ျခင္းတရားကုိျမင္ေတြ.ရမွာျဖစ္သလုိ၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ယူက်ဳံးမရျခင္း၊ခံျပင္းျခင္းစတာေတြကုိ ခ်စ္ျခင္းတရားနဲ.အားျပိဳင္ထားတဲ.ခံစားမွဳေတြကုိသရုပ္ေဖာ္ထားတာေတြ.ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Sunday, August 16, 2009

မိသားစု

မိသားစုဆိုတာ
တစ္ေယာက္ေရွ႔ေရာက္ဖို႔
တစ္ေယာက္ ေနာက္ဆုတ္ရတယ္
သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္းတိုးထြက္ဖုိ႔
သစ္ကိုင္းတစ္ကိုင္း အခုတ္ခံရတယ္
မိသားစု သီခ်င္းဟာ အတက္အဆင္းရွိတယ္
သံစံုၿမည္တယ္။

မိသားစုဆိုတာ
လူေၿခာက္ေယာက္ရွိ လူေၿခာက္ေယာက္
လက္၁၀ေခ်ာင္းရွိ လက္ဆယ္ေခ်ာင္း
ေခတ္က ေတာင္းဆိုတဲ႔အတိုင္း လႈပ္ရွားရတယ္
အိမ္ရွိလူအကုန္။

လဲက်သြားတဲ႔ ငါ႔အေဖေနရာကို
ငါ႔ညီေလး၀င္ခဲ႔တယ္
ယိုင္နဲ႔သြားတဲ႔ ငါ႔အေမရဲ႔ ေနရာကို
ငါ႔ညီမေလး ၀င္ခဲ႔တယ္
မိသားစုကို ငါမၿမင္ခဲ႔ဘူး။

ငါ႔အေတြးအေခၚက သားသမီးဆိုတာ
သီးၿခားရွင္သန္ရတဲ႔ ဘ၀တစ္ခု
ငါက လမ္းေပၚမွာၾကီးၿပင္းခဲ႔လို႔
လမ္းနဲ႔ ေသြးသားေတာ္စပ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။

ငါ႔မိသားစုမွာ ငါဟာ မလင္းတဲ႔မီး
ငါ႔မိသားစာမွာ ငါဟာ မလံုၿခံဳတဲ႔ထရံ
ငါ႔ၾကိဳးကို တီးခတ္လိုက္တိုင္း အသံေၾကာင္ထြက္တယ္
ငါ႔မိသားစုမွာ
မိုးယိုေပါက္ေလး တစ္ေပါက္ရွိေနတယ္ ဆိုရင္လည္း
ငါပဲၿဖစ္မွာ
ငါ႔မိသားစုမွာ
ၾကမ္းခင္းတစ္ေပါက္ က်ိဳးပဲ႔ေနတယ္ဆိုလည္း
ငါပဲၿဖစ္မွာ
မေအာင္ၿမင္တဲ႔ ေဘာလံုးအသင္းဟာ ငါ႔မိသားစုပဲ
မ၀င္တဲ႔ဂိုးေတြကို ငါသြင္းခဲ႔တာ။


စိုင္း၀င္းၿမင္႔
နားနားၿပီးေၿပာ ကဗ်ာစာအုပ္မွ
User Online