Sunday, January 10, 2010

အမွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ သာဓုေခၚျခင္း

လွဴဖြယ္၀တၳဳကို စြန့္ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းသကဲ့သို့ မိမိရျပီးေသာ ကုသိုလ္ေစတနာကို စြန့္ၾကဲေပးကမ္း အမွ်အတမ္း ေ၀သင့္၏။ဤသို့ အမွ်အတမ္း ေ၀ျခင္းကို "ဒါနမယ"ကုသိုလ္ကံဟုေခါ္၏။လွဴဖြယ္၀တၳဳ ပစၥည္းစုကုိ စြန့္ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းျပီးေနာက္ "သတၱ၀ါဟူသမွ်အား ဤကုသိုလ္အဖို့ကို ေပးေ၀ဌပါ၏။ကုသိုလ္အမွ်ရၾကပါေစ"ဟု အမွ်ေပးေ၀ျခင္းသည္ "ပတၱိဒါန"ကုသိုလ္ မည္၏။
မိမိျပဳေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို သူတစ္ပါးတို့အား အမွ်ေပးေ၀လိုက္သည့္အတြက္ အလွဴရွင္၏ကုုသိုလ္ေကာင္းမႈသည္ ကုန္မသြားေပ၊ပို၍ တိုးပြား၍သာလာ၏။ဥပမာ အိမ္ေျခတစ္ရာရွိေသာ ေက်းရြာ၌ တစ္အိမ္သာ ၽမီးရွိ၍ က်န္အိမ္တို့၌ မီးမရွိသျဖင့္ ကုိယ္စီကုိယ္င ဆီႏွင့္မီးစာကို ယူၾက၍ မီးရွိေသာ အိမ္မွမီးကို ကူးယူထြန္းညိုၾကရာ ပထမအိမ္ရွိမီးေရာင္သည္ ယုတ္ေလ်ာ့ကုန္ခမ္းသြားျခင္းမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေသာမီးေရာင္၏ အကူအညီရ၍ ပို၍သာ ထြန္းလင္းေတာက္ပလာသကဲ့သို့ ကုသိုလ္မ်ိဳးေစ့တို့ တိုးပြား၍သာလာ၏။(ဤေနရာ၌ သတိျပဳရမည္မွာ ကုသိုလ္ကံျပဳရာ၌ ခုလုပ္ခုရ ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္ သေဘာမ်ိဳး မထားသင့္ေပ။ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပးႏွိင္ေသာ ကံသည္ အားအလြန္ေသး၍ တျခားေသာ ကံတို့အားျဖင့္ ေပ်ာက္ပ်က္လြယ္၏အက်ိဳးေပးၾကီးေသာ ကံသည္ ၾကာလြန္မွ တခါတရံ ေနာက္ဘ၀မွ အက်ိဳးေပး၏။ကုသိုလ္ကံျဖစ္ေစ၊အကုသိုလ္ကံျဖစ္ေစ၊ရဟႏၱာတို့ ျပဳလုပ္ေသာ ၾကိယာစိတ္ျဖစ္ေစ သတၱ၀ါတို့သည္ ကိစၥရပ္ ျပဳလုပ္တိုင္း ျပဳလုပ္တိုင္း ေဇာခုႏွစ္ေဇာျဖစ္၏။ပထမေဇာသည္ ပထမဘ၀၌ အက်ိဳးေပး၏။သတၱမေဇာသည္ ဒုတိယဘ၀၌ အက်ိဳးေပး၏။ဒုတိယေဇာမွ စ၍ ဆဌမေဇာထိ ေဇာငါးေဇာသည္ တတိယဘ၀မွသည္ နိဗၺာန္ေရာက္၍ ရုပ္နာမ္ခႏၶာ မခ်ဳပ္ျငိမ္းမခ်င္း အခြင့္သင့္သလို အက်ိဳးေပး၏။အက်ိဳးမေပးဘဲ အေဟာသိျဖစ္သြားေသာ ကံတခ်ိဳ့လည္းရွိ၏။)
"ဤအလွဴဒါနကုိ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့ သုံးေဆာင္ၾဝကပါေစ၊ကုုသိုလ္အမွ်ရၾကပါေစ"ဟု ကြယ္လြန္သူတို့ကို ရည္စူး၍ ေပးလွဴလွ်င္ ထိုကြယ္လြန္သူတို့သည္ ျပိတၱာဘ၀၌ ျဖစ္ေနပါက အလွဴ၏ဒါနကို သုံးေဆာင္ႏွိင္ၾကသည္။ကြယ္လြန္သူတို့က မေကာင္းမႈဒုစရိုက္ကို ျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ ငရဲ၊တိရစၦာန္ဘ၀တို့၌ ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့သျဖင့္ လူ၊နတ္ဘ၀တို့၌ ျဖစ္ေနၾကလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ရည္စူးသည့္အတိုင္း အလွဴဒါနကို မသုံးေဆာင္ရေခ်။
ကြယ္လြန္သူတို့ ျပိတၱာဘုံ၌ မျဖစ္ခံေသာ္ အဘယ္သူတို့သည္ အလွဴဒါနကို သုံးေဆာင္ရအံ့နည္းဟူမူ ဤမွ်ရွည္လ်ားစြာေသာ အခ်ိန္အခါ၀ယ္ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့မွ ကင္းဆိတ္ရာ အရပ္ဌာနဟူ၍ မရွိႏွိင္ျပီ၊သို့ျဖစ္၍ တပါးေသာ ေဆြမ်ိဳးျပိတၱာမ်ား သုံးေဆာင္ႏွိင္ၾက၏။ယင္းသို့ ျပိတၱာဘ၀ျဖစ္ရာ၌လည္း (၁)ျပိတၱာကိုယ္တို္င္က ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုေခါ္ႏွိင္ျခင္း(၂)အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္က ရည္စူး၍ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း(၃)ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံယူထိုက္ေသာ သီလ၀ႏၱအလွဴခံပုဂၢိဳလျဖစ္ျခင္း ၊ဤအေၾကာင္းသုံးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံပါမွ တစ္ခဏျခင္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း၍ သုံးေဆာင္ခံစားရသည္။
သူတစ္ပါးတို့ေပးေ၀ေသာ ကုသိုလ္အဖို့ကုိ ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခါ္ျခင္းကို ပတၱာႏုေမာဒန ဟုေခါ္၏။သာဓုေခါ္သူသည္ အမွ်ေပးေ၀သူ၏ ကုသိုလ္အက်ိဳးတရားကို ဆင္ျခင္၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေနလွ်င္ အဘိဓမၼာေဒသနာအရ သာဓုတစ္ၾကိမ္ေခါ္တိုင္း မဟာကုသိုလ္စိတ္ ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ ျဖစ္ျပီး မဟာကုသိုလ္ကံ ကုေဋတစ္သိန္းေက်ာ္ကို ဆည္းပူးရရွိမည္ျဖစ္သည္။
အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ တာ၀တိ့သာနတ္ျပည္၌ အလြန္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ဘုံဗိမာန္တစ္ခုကို ျမင္ရာ စုံစမ္းၾကည့္၏။ဗိမာန္ရွင္သည္ လူ့ဘ၀၌ ၀ိသာခါေက်ာင္းအစ္မ၏ ပုဗၺာရုံေက်ာင္းအလွဴကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သာဓုႏုေမာ္ ေခါ္ဆိုခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ထိုဗိမာန္ေပါ္ေပါက္ေၾကာင္း မေထရ္ သိရွိေတာ္မူသည္။
ပတၱိဒါနႏွင့္ ပတၱာႏုေမာဒနတို့သည္ ဒါနအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ အက်ိဳးတို့၏တည္ရာ "ပုညၾကိယ၀တၳဳ"မ်ားျဖစ္ၾက၏။ထို့ေၾကာင့္ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ေသာ ဤေကာင္းမႈႏွစ္မ်ိဳးကို မေမ့မေလ်ာ့ျပဳက်င့္ထိုက္ေပ၏။

ဒါနအက်ိဳးကို ေဆြမ်ိဳးျပိတၱာတို့ ခံစားႏိုင္
အခါတစ္ပါး၌ ဇာဏုေႆာဏိ ပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံခ်ည္းကပ္၍ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုျပီးလွ်င္ ဤသို့ေလွ်က္ထား၏။
အရွင္ဘုရား....တပည့္ေတာ္တို့ပုဏၰားမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းထဲက တစ္ဦးဦးကြယ္လြန္သြားလွ်င္ ထိုကြယ္လြန္သူကို ရည္မွန္းျပီး အလွဴေပးတတ္ၾက၏။ထိုအလွဴသည္ ကြယ္လြန္သူထံသို့ေရာက္ပါသလား
အို ပုဏၰား၊ေရာက္သင့္သူထံသို့ေရာက္၏။မေရာက္သင့္ေသာသူထံသို့ မေရာက္ ဟုျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူ၏။
အရွင္ဘုရား.... ေရာက္သင့္သည့္သူႏွင့္ မေရာက္သင့္ေသာ သူတို့ကား အဘယ္နည္း
အို ပုဏၰား ...ဤေလာက၌ အခ်ိဳ့သူတို့သည္ သူ့အသက္ကို သတ္ျခင္း၊သူ့ဥစၥကုိခိုးယူျခင္း စသည့္မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားကို ျပဳက်င့္ေလ့ရွိၾက၏။ထိုသူတို့ ကြယ္လြန္သည့္အခါ ငရဲဘုံသို့ေရာက္ၾကရ၏။သို့မဟုတ္ တိရစၦာန္ဘုံသို့ေရာက္ၾကရ၏။ထိုသူတို့ထံသို့ ဒါနသည္ မေရာက္
အို ပုဏၰား..ဤေလာက၌ အခ်ိဳ့သူတို့သည္ အသက္သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ကာမတို့၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ကုန္းေခ်ာေသာ စကားမွ၊ရုန့္ရင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားမွ ျပိန္ဖ်င္းေသာ စကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။သူတပါးအက်ိဳးကို မဖ်က္စီးလိုေသာ စိတ္ရွိ၏။မွန္ကန္ေသာ အယူရွိ၏။ဤသို့ ေကာင္းမႈသုစရိုက္ျပဳသူတို့ ကြယ္လြန္ၾကသည့္အခါ လူ့ဘုံ၌ျပန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ကုသိုလ္ကံ အားေလ်ာ္စြာ စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘုံ၊တာ၀တိံသာနတ္ဘုံ၊ယာမာနတ္ဘုံ၊တုသိတာနတ္ဘုံ၊နိမၼနရတိနတ္ဘုံ၊ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱိနတ္ဘုံ စသည္သို့ေရာက္တတ္၏။ဒါနမႈ၊သီလမႈစသည္တို့၌အားေကာင္း၍ ကုသိုလ္ကံသိပ္ၾကီးလွ်င္ ထိုနတ္ဘုံတို့၌ ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲရာထူးကို လက္ရွိနတ္မင္းကံကုန္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ကံမကုန္ခင္ေသာ္လည္းေကာငး္ ရတတ္၏။ထိုလူတို့ထံလည္း ဒါနသည္ မေရာက္။
အို ပုဏၰား၊ဤေလာက၌ အခ်ိ၊ဳ့သူတို့သည္ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေသလြန္ၾကသည့္အခါ ျပိတၱာဘုံသုိ့ေရာက္ၾက၏။ထိုသူတို့ထံသို့ ဒါနသည္ ေရာက္၏။(အလွဴေပး၍ အမွ်ေပးေ၀လွ်င္ ထိုျပိတၱာတို့ သာဓုေခါ္ႏွိင္ သျဖင့္ အလွဴ၏ အက်ိဳးကို ရရွိႏို္င္ၾက၏။)
ဤသို့ဆိုလွ်င္ ကြယ္လြန္သည့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက ျပိတၱာမျဖစ္လွ်င္ ထိုသူတို့အတြက္ ရည္စူး၍ ေပးလွဴေသာဒါနသည္ အခ်ည္းအႏွီး ျဖစ္သြားပါသလားဘုရား
ပုဏၰား ..ျပိတၱာဘုံသို့ ေရာက္ကုန္ေသာ အျခားေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့သည္ ထိုဒါနကို သုံးေဆာင္ခံစားရ၏။
အရွင္ ေဂါတမ အကယ္၍ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့ ကလည္း ျပိတၱာဘုံသို့ မေရာက္ ၊အျခားေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့ကလည္း ျပိတၱာဘုံ၌ မရွိၾကလွ်င္ ထိုဒါနကို မည္သူသုံးေဆာင္မည္နည္း
ပုဏၰား ဤမွ်ရွည္လ်ားေသာ သံသရာ၀ယ္ ကြယ္လြန္သူေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းတို့မွ ကင္းဆိတ္ရာ ဌာနဟူ၍ မရွိ(ေဆြမ်ိဳးျပိတၱာ ရွိသည္သာတည္း)။အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အလွဴရွင္သည္လည္း အက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္
အလွဴရွင္က ဒါန၏အက်ိဳးကို အဘယ္သို့ခံစားခြင့္ရွိပါသလဲ
အို ..ပုဏၰား ၊ဤေလာက၌ အခ်ိဳ့သူတို့သည္ အသက္ကို သတ္ျခင္း၊မေပးသည္ကို ယူျခင္း၊စေသာ မေကာင္းမႈဒုစရိုက္မ်ားကို ျပဳက်င့္၏။အလွဴအတန္းကို လည္း ျပဳလုပ္၏။ထိုသူတို့ ကြယ္လြန္ၾကေသာအခါ ဆင္၊ျမင္း၊ေခြး၊ေၾကာင္...စသည္ျဖင့္ တိရစၦာန္ျဖစ္ၾက၏။ထိုတိရစၦာန္ဘ၀သို့ ေရာက္သြားေသာ္လည္း ျပဳစုအားထုတ္ခဲ့ေသာ ဒါနက ပ၀တၱိအက်ိဳးကို ေပးေသာေၾကာင့္ အဆင္းလွ၏။ခ်စ္ခင္သူေပါမ်ား၏။အစားအေသာက္ ျပည့္ျပည့္ျဖိဳးျဖိဳးရ၏။အဆင္တန္ဆာ အမ်ိဴးမ်ိဳးကို ရ၏။
အို ..ပုဏၰား ၊ဤေလာက၌ အခ်ိဳ့သူတို့သည္ အသက္သတ္ျခင္း မွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၏။ကိုယ္က်င့္တရားကို ေစာင့္ထိန္း၏။ေကာင္းမႈသုစရိုက္မ်ားကို ျပဳက်င့္၏။အလွဴအတန္းကို လည္း ျပဳလုပ္၏။ထိုသူတို့ ကြယ္လြန္ၾကသည့္အခါ လူျဖစ္ၾက၏။နတ္ျဖစ္ၾက၏။ထိုလူ့ဘ၀၊နတ္ဘ၀တို့၌ ဒါနအက်ိဳးအျဖစ္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို့ကို ရရွိၾက၏။ပုုဏၰား အလွဴရင္သည္ လည္း အလွဴ၏အက်ိဳးကို ခံစားရသည္သာတည္း
အရွင္ဘုရား ဒါန၏ အက်ိဳးတရားသည္ အံဖြယ္ေကာင္းေပစြ၊အလွဴရွင္သည္လည္း အခ်ည္းအႏွီး မျဖစ္သည့္အတြက္ လူတိုင္းပင္ အလွဴေပးသင့္၏။
(ေဇာဏုေႆာဏိသုတ္)

ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္စိတ္ေနစိတ္ထား

ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေအေသြးပုိင္ရွင္မ်ား ၏ထူးျခားခ်က္

ေသြးအမ်ိဳးအစားကို လိုက္ျပီး လူေတြရဲ႕
စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို
ခန္႔မွန္းလို႔လည္း ရပါတယ္..ဒီေန႔ေတာ့ ေသြးအုပ္စု ေလးမ်ိဳးထဲက
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္..

ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကေတာ့ ေအာက္ပါအတို္င္းပါ..
ငယ္စဥ္ဘ၀မွာေတာ့ သူတပါးကို စဥ္းစားေပးတယ္ဆိုတာ သိပ္မရွိခဲ့ဘဲ
ကိုယ္အတြက္ကိုသာ စဥ္းစားတတ္ၾကပါသတဲ့... သူတပါးကို ေနာက္ေျပာင္ရတာကိုလဲ
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသတဲ့... ဒါေပမယ့္ ၾကီးျပင္းလာတာနဲ႔ အမွ် ငယ္စဥ္က
စရိုက္သဘာ၀မ်ားက တျဖည္းျဖည္း ေျပာက္ကြယ္သြားျပီး သူမ်ားတကာေတြ
အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ ေအးေဆးတည္ျငိမ္တဲ့သူ ျဖစ္လာပါတယ္တဲ့...
အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ကိုယ္လုပ္ရမည့္ အရာအားလံုးကို တာ၀န္သိစြာ
လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္တဲ့... တခါတေလ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန
မေကာင္းတဲ့ အခါမွာ စိတ္ေလလြင့္တတ္ပါတယ္တဲ့... အသစ္အဆန္းေတြကို
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္တာထက္ က်င့္သားရေနတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း
က်င္လည္ရတာကို ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္... အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္ျပီဆိုရင္လည္း အလ်င္လိုတာမ်ိဳး မရွိဘဲ အဆင့္လိုက္ အဆင့္လိုက္
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖရွင္းတတ္တဲ့ စတိုင္လ္ ပါ... သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို ျပီးဆံုးေအာင္ လုပ္တတ္သူမ်ားပါ...
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လုပ္ေနၾက အလုပ္ေတြကိုပဲ လုပ္ေနတတ္လို႔ အသစ္အဆန္းကို
မရွိဘူးလို႔ အေျပာခံရတာကိုလည္း ခံရတတ္ပါတယ္... ဒါ့အျပင္ ဘယ္လို
အေျခအေနမ်ိဳး မဆို ၾကိဳက္တယ္ မၾကိဳက္ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးဟာ
ျပတ္သားလြန္းတာေၾကာင့္ မာဆတ္ဆတ္ႏိုင္တယ္... ဘုၾကတယ္ ဆိုျပီး
အေျပာခံရတာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္...

ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ သူမ်ားနဲ႔ မတူ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တေန႔တာအတြင္း
ေပၚေပါက္ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အလုပ္ မွန္သမွ်ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္တတ္ေပမယ့္
စိတ္ရႈတ္လြယ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြပါတဲ့... ကိုယ္နဲ႔ ဆက္ဆံေနတဲ့ လူေတြကို
ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံတတ္ျပီး သူတပါကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးခ်င္ၾကသူမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္... တခါတေလမွာေတာ့ သူမ်ားကို မယံုမၾကည္ ျဖစ္တတ္လို႔
ကိုယ့္အေၾကာင္းေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာဘဲလည္း ေနတတ္ပါသတဲ့... ဒီလို
မယံုၾကည္တတ္တဲ့ သေဘာထားေၾကာင့္ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ ကန္႔လန္႔ကာ
တစ္ခ်ပ္ခ်ထားျပီး ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္တဲ့... ဒီသဘာ၀ေလးကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕
မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေလး တစ္ခုပါတဲ့... ဘ၀ရဲ႕ အႏွစ္သာရကို တစ္ေနရာမွာဘဲ
မရွာဘဲ အားလပ္ရက္ကိုလည္း ခံုမင္တတ္ပါတယ္တဲ့... အားလပ္တဲ့ အခါမွာ
ေလွ်ာက္လည္ရတာကိုလည္း ႏွစ္သက္သလို ေလွ်ာက္လည္လို႔ ကုန္က်တဲ့ စရိတ္ကိုလည္း
မႏွေမ်ာပါဘူးတဲ့... တစ္ေယာက္တည္း သီးသန္႔

ကမာၻေလးကို တည္ေဆာက္ခ်င္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္... အထက္လူၾကီးရဲ႕
အဆူခံရတာမ်ိဳးကို ခံျပီးျပီဆိုရင္ ေမ့လို႔ မရဘဲ စိတ္ထဲမွာ
သိမ္းထားတတ္တာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားရွိေနတတ္ပါတယ္..
.
ေဒါသထြက္တဲ့အခါမွာလည္း ေဒါသကို ေဖာ္ျပေလ့မရွိတာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ
ပိုမ်ားတာ ျဖစ္ပါတယ္... စိတ္ဖိစီးမႈေတြမ်ားေနတာေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ေနရတဲ့
ေနရက္ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္တဲ့... ဒါေၾကာင့္မို႔ စိတ္ထဲက
မေၾကနပ္ခ်က္ေလးေတြကို တခါတေလ ေဖာ္ျပဘို႔ လိုပါတယ္..

ဒီကေန႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာကေတာ့ ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စရိုက္သဘာ၀မ်ားဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္... ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ကၽြန္မက စံ ဇာဏီဘို မဟုတ္ေပမယ့္ စိတ္ႏွလံုး
အပန္းေျဖႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္... ေနာက္ေန႔
ေနာက္ေန႔ေတြမွာေတာ့ က်န္ေနေသးတဲ့ ေသြးအုပ္စုမ်ား အေၾကာင္းကို ဆက္လက္
တင္ျပသြားပါဦးမည္...

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား

ဒီေန႔ေတာ့ ဘီေသြးပုိင္ရွင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ အရမ္းငယ္စဥ္မွာေတာ့ သြက္လက္ဖ်က္လတ္ျပီး
တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ လႈပ္ရႈားတတ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းစတတ္တဲ့ အရြယ္ေလာက္ကစျပီး
ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ မေနတတ္ဘဲ
ေလလြင့္ေနတတ္ျပန္ပါသတဲ့... ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိျပီ
ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးထက္ ပိုျပီး ၾကိဳးၾကိဳးစားစားေနတတ္ၾကတဲ့
သူမ်ားျဖစ္လို႔ ရံႈးနိမ့္မႈကို မေၾကာက္ဘဲ မျပတ္ေသာ ဇြဲလံု႔လနဲ႔သာ
ဆက္လက္ျပီး ၾကိဳးစားပါ... ကိုယ္သေဘာက်တဲ့ အလုပ္တစ္ခုတည္းမွာဘဲ
အာရံုအားလံုးကို ႏွစ္ျမဳပ္ထားတတ္တဲ့ စတိုင္လ္ ျဖစ္ပါတယ္... ဒါေပမယ့္
ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနက မေပးခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့
သိပ္မၾကိဳးစားတတ္ၾကပါဘူးတဲ့... ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္း
ဆက္ဆံရတာမ်ိဳးကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး... ကိုယ္နဲ႔ သိပ္ မခင္လွတဲ့
မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အတူရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဟန္မပ်က္ အလိုက္တသင့္
ေနတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... မ်က္ႏွာခြဲျခားတတ္ျပီးေတာ့ တျခားသူေတြရဲ႕
ေရွ႕မွာ လူတတ္လုပ္ရတာမ်ိဳးကိုလည္း မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါဘူး...
ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ ပံုစံခြက္ထဲမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရတာမ်ိဳးကို
မုန္းျပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာလႈပ္ရွားရတာကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့...
ဒါေပမယ့္ သတိျပဳစရာ တစ္ခုကေတာ့ လြတ္လပ္မႈကိုဘဲ အစဥ္
ေတာင့္တေနျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြကို
ဒုကၡေပးတတ္တယ္ဆိုတာကိုပါဘဲ...

ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားေနတာကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ
ေတြးေခၚတတ္တဲ့အျပင္ သူတပါးကို မွီခိုအားကိုေနရတာမ်ိဳးကို
မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး... ကိုယ္အားကိုကိုးျပီး အလုပ္အားလံုးကို
ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကပါတယ္... အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ေနစဥ္မွာေတာင္
တျခားအလုပ္တစ္ခုကို တျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္...
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို သိပ္ ဂရုမစိုက္တတ္လို႔ ကိုယ့္ထက္ အငယ္ေတြရဲ႕
ခ်စ္ခင္မႈကို ခံရတတ္ေပမယ့္ လူၾကီးေတြဆီကေတာ့ ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာကို
ခံရတတ္ပါတယ္... တခါ ေဒါသထြက္ျပီဆိုရင္လည္း အျဖဴအမည္း
မခြဲျခားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲတဲ့
... ေဒါသေျပတဲ့ အခါမွ အေျခအေနေတြကို
ျပန္ရွင္းျပျပီး နားလည္မႈကို ယူတတ္ၾကတဲ့ စတိုင္လ္မ်ိဳးပါတဲ့...
အမွားတစ္ခုကို လုပ္မိတယ္ ဆိုရင္လည္း ကိုယ္လုပ္တဲ့ အမွားအတြက္
ေတာင္းပန္ဘို႔ ၀န္မေလးသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... တနည္းအားျဖင့္
အတြင္းစိတ္ထား ပြင့္လင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ အထင္အလြဲခံရတာတို႔ ရန္ညိွးတို႔
မရွိတဲ့ ေသြးပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္

က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေသြးအမ်ိဳးအစားမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္..

အုိေသြးပိုင္ရွင္မ်ား

ဒီတစ္ခါ အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ား အေၾကာင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္...
အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ စရိုက္သဘာ၀က ထူးျခားပါတယ္...

အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကေတာ့ အိမ္မွာေတာ့ ျပႆနာရွာတတ္ၾကေပမယ့္
သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္တတ္ျပီး
လူတကာနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေနတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္... အရာအားလံုးကို
တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္...
အလုပ္အားလံုးကိုလည္း ကိုယ့္အလုပ္လို႔ သတ္မွတ္ျပီး ၾကိဳးၾကိဳးစားစား
ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္... လုပ္ငန္းခြင္ကို ေရာက္ျပီဆိုရင္လည္း
သူတပါးကို စာနာေထာက္ထားတတ္ၾကပါသတဲ့... အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခု
ရွိျပီဆိုရင္ တစိုက္မတ္မတ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္တတ္ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
မရွိဘူးလို႔ ထင္မိျပီဆိုရင္ေတာ့ အစြဲအလမ္း တစ္ခုမွမထားဘဲ လက္ေလွ်ာ့ပစ္တဲ့
အက်င့္ေလးမ်ားလည္း ရွိပါတယ္တဲ့... အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း
ျမင့္မားသလို အေျခအေန အလိုက္ စိတ္စုစည္းမႈလည္း ေကာင္းမြန္ပါသတဲ့...
ရလဒ္ကိုဘဲ ဦးစားေပးသူမ်ားလို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါသတဲ့... အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ plan အရင္ခ်ျပီးမွ လုပ္ကိုင္ေလ့လည္း ရွိပါသတဲ့...
ကိုယ့္ စတိုင္လ္နဲ႔ကို ေနတတ္သူမ်ားျဖစ္သလို ကိုယ္ပိုင္ အေတြးအေခၚမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... ဒီလို စရိုက္ေတြကို
ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြ ျဖစ္တာမို႔ အႏုပညာေလာကကို ေျခခ်မယ္ဆိုရင္လည္း
ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္တဲ့.... ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ရဲ႕
အေတြးအျမင္ကသာ အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈ ျပင္းထန္ခ်င္းက
တျခားသူမ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို လစ္လွ်ဴရႈသလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္...
အပန္းေျဖတာတုိ႔ ၀ါသနာကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာတို႔ကိုေတာ့
သိပ္မႏွစ္သက္လွပါဘူး... အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက လက္ေတြ႔က်က်
လုပ္ကိုင္ရတာကို ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... တခါတေလမွာေတာ့
Romantic ဆန္တာေလးေတြကိုလည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့...

အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့
အရာေတြအတြက္ အမ်ားၾကီး သည္းခံတတ္ေပမယ့္ ေရရွည္ေတာ့
သည္းမခံႏိုင္ပါဘူးတဲ့... လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာ ယံုၾကည္မႈ ရွိရွိနဲ႔
ဆက္ဆံတတ္ျပီး ကိုယ့္ထက္ အားနည္းသူနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာေတာ့
ေႏြးေႏြးေထြးေထြး သေဘာထား ၾကီးၾကီးနဲ႔ ဆက္ဆံတတ္ ၾကပါသတဲ့...
ျပိဳင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္လို႔ တခါတေလမွာ မလိုအပ္ဘဲ
စိတ္ဆင္းရဲရတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္... အိုေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက တခါတေလမွာ
စကားနည္းျပီး ေအးေအးေဆးေဆး တစ္ေယာက္တည္း ေတြးေခၚေနရတာကို
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါသတဲ့... တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ စိတ္ကသိကေအာင့္ ျဖစ္တဲ့
အခါတုိင္း စိတ္ထဲမွာ စုမထားဘဲ တဘက္သားကို ျပတ္ျပတ္သားသား
ေျပာတတ္ပါသတဲ့... ဒါေပမယ့္ အားလံုး ျပီးသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒါေတြ ငါ
ဘယ္တုန္းက လုပ္ခဲ့လို႔လဲ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး အားလံုးကို
ေမ့ျပီးေနႏိုင္သူမ်ားပါ...
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား ကေတာ႕ ဒီလုိပါ

ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္...
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ သိပ္ျပီး မထူးျခားလွတဲ့ စရိုက္သဘာ၀ကို
ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္တဲ့...

မိဘကို ဆိုးတာမ်ိဳးလည္း မရွိတဲ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက အရာအားလံုးကို
ကြက္ေက်ာ္ျမင္တတ္လို႔ အဆူခံရတာမ်ိဳးလည္း လံုး၀ မရွိသေလာက္ပါတဲ့...
ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
အကဲခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... ဒါေၾကာင့္မို႔ ပတ္၀န္းက်င္က
လူေတြက ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားကို စကားနည္းျပီး ဘုက်က်ႏိုင္လိုက္တာလို႔
အေျပာခံရတာမ်ိဳးလည္း ၾကံဳရတတ္ပါတယ္... ဒါေပမယ့္ ၾကီးျပင္းလာတာနဲ႔ အမွ်
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ ေနတတ္လာျပီး လူမႈဆက္ဆံေရးလည္း
ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္လာပါတယ္တဲ့... အစပိုင္းမွာေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကို
ၾကာရွည္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဇြဲ နည္းပါးတာေၾကာင့္ အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္တဲ့ အခါမွာ
ျမန္ျမန္ ပင္ပန္းအားေလ်ာ့ လြယ္ပါတယ္တဲ့... ဒါေပမယ့္လည္း ၀ီရိယစိုက္ျပီး
ၾကိဳးစားေနတဲ့ ကိုယ္ကိုတိုင္ရဲ႕ ပံုစံကို ႏွစ္သက္သူမ်ား ျဖစ္လို႔
ဘယ္အရာကိုမဆို လုပ္လိုစိတ္ ျပင္းထန္ျပီး ၾကိဳးၾကိဳးစားစား
တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္တဲ့... လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ အခါမွာလည္း
အေျပာအဆိုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သတိထားတတ္ျပီး လုပ္ငန္းခြင္မွဆိုရင္လည္း
အမွားမလုပ္မိေအာင္ သတိထား လုပ္ကိုင္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္... လူတစ္ေယာက္နဲ႔
ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းႏီွးလာတာေတာင္မွ အဲဒီလူနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ၾကားမွာ အတားအဆီး
တစ္ခုကို ထားျပီးဆက္ဆံတတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္... ဒါကေတာ့ သူတပါးအေပၚမွာ
အမွားလုပ္မိမွာကို စိုးရိမ္တတ္တဲ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕
အေသးစိတ္လွတဲ့ အေတြမ်ားေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္... ဒါ့ျပင္
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားဟာ တစ္ေယာက္တည္းကိုဘဲ ခင္တတ္တဲ့
အက်င့္လည္းမရွိပါဘူးတဲ့... အလုပ္အမ်ားၾကီးကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း
လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ျဖစ္သလို အရာအားလံုးကို လက္ေတြ႕က်က်
ေတြးေခၚဆင္ခ်င္တတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... အလုပ္တစ္ခုကို
လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ေတြးေခၚဆင္ခ်င္တတ္သူမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္တဲ့... မိဘေဆြမ်ိဳး သူငယ္ခ်င္းရယ္ဆိုျပီး သီးသန္႔ မခြဲျခားတတ္ဘဲ
လူသားအားလံုးကို တန္းတူညီတူ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္... ဒါေပမယ့္
တဘက္မွာလည္း အျမဲတမ္း ေငြေရးေၾကးေရးကို စိတ္ပူေနတာေၾကာင့္
ပိုက္ဆံရွာႏိုင္မယ့္ အေျခအေနမ်ားကို အပူတျပင္း ရွာေဖြေနတတ္ပါတယ္တဲ့...
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက ကိုယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို မ်က္ႏွာမွာ
မေဖာ္ျပတတ္သူမ်ား ျဖစ္သလို ေတာ္ရံုတန္ရံုနဲ႔ ေဒါသလည္း
မထြက္တတ္ပါဘူးတဲ့... ကိုယ့္ကို သစၥာေဖာက္သြားတဲ့သူကိုေတာ့ ေသခ်ာ
မွတ္ထားျပီး ကလဲ့စားေျခတတ္တဲ့ စရိုက္သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ပါတယ္... တခါတေလေတာ့ ႏူးညံ့တဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကို
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားရဲ႕ မ်က္ႏွာမွာ ျမင္ႏိုင္သလို တခါတေလမွာေတာ့
ခက္ထန္မႈေတြကိုသာ ျမင္ရတတ္ပါတယ္.... ဒါေတြအားလံုးကေတာ့
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား အေၾကာင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္...
ေသြးပိုင္ရွင္ ႏွင့္လုိက္ဖက္မည့္သူ .
ေအ-ေအ (၇၀%)

ေအေသြးေယာကၤ်ားနဲ႕ ေအေသြးမိန္းမရဲ႕ လိုက္ဖက္ညီ သေဘာေတြ႕ႏိုင္တဲ့
ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၇၀% ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး စေတြ႕တဲ့ အခါမွာေတာ့
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ သေဘာ မေတြ႕မႈေလးေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ ရသြားျပီဆိုရင္ေတာ့ ခြဲထားလို႕ကို
မရေလာက္ေအာင္ ရင္းႏွီးသြားတတ္ပါတယ္။ အၾကိဳက္ကလည္း တူသလို
သူမ်ားေတြအျမင္မွာလည္း အဆင္ေျပတဲ့ အတြဲလို႕ ျမင္ေစပါတယ္။ အကယ္၍
ခ်စ္ခင္စံုမက္လို႕ လက္ထပ္ခ်င္တာကို မိဘေတြက သေဘာမတူတာမ်ိဳး
ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေတာထဲ ေတာင္ထဲက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသြားျပီး ႏွစ္ေယာက္ထဲ
လက္ထပ္ရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေအေသြးအခ်င္းခ်င္းရဲ႕
ေတြ႕ဆံုျခင္းကေတာ့ စိတ္အခ်ရဆံုးနဲ႕ ႏွစ္ဦးျခားမွာ ရွိတဲ့
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလည္း ၾကာရွည္ ထိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခုပဲ သတိထားစရာ
လိုပါတယ္။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို တစ္ေယာက္က စပ္စုလြန္းလို႕
မေၾကနပ္မႈေလးေတြ ျဖစ္ႏိုင္လို႕ပါပဲ။ ေအးေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးေတြကေတာ့
တစ္ခါ ခ်စ္ျပီဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ စတိုင္လ္မ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေအေသြးပိုင္ရွင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္မိျပီဆိုရင္ေတာ့
သန္႕ရွင္းျဖဴစင္တဲ့ အခ်စ္ကို ရမွာ အေသခ်ာပါဘဲ။

ေအ-ဘီ (၂၅%)

ေအးေသြးနဲ႕ ဘီေသြးေတြ႕ျပီဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဘက္သတ္ အခ်စ္က ပိုမ်ားပါတယ္။
အကယ္၍ ေအေသြး ေယာကၤ်ားက ဘီေသြးမိန္းမကို ဇနီးအေနရဲ႕ ရထားတယ္ဆိုရင္ေတာ့
အဲဒီ့ ေယာကၤ်ားဟာ အျမဲတမ္း စိတ္အပူအပင္မရွိဘဲ ေနထိုင္သြားလို႕ ရပါတယ္။
အကယ္၍ ေယာကၤ်ားက ဘီေသြးဆိုရင္ေတာ့ ဇနီးသည္ကို ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္
ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႕ ဆက္ဆံတတ္ျပီး အားလံုးကို နားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေအေသြး
ေယာကၤ်ားမ်ားကို ၾကည့္ရင္ အျမဲတမ္းလိုလို ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေအးစက္တည္ျငိမ္မႈ
အေတြးနက္နဲတဲ့ ပံုစံေတြက အျမဲတမ္း ပ်ာယာခတ္ေနတတ္တဲ့ ဘီေသြး
မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ကို ညႈိ႕ယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုိက္ဖက္ညီမႈကေတာ့
၂၅%ပဲ ရွိပါတယ္။

ေအ-အို (၉၀%)

အိုေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့ အက်င့္နဲ႕
ေအေသြးပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့ အက်င့္ကို
ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကို လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲေလး
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလမွာေတာ့ အိုေသြးမ်ားရင့္
ပြင့္လင္းမႈ၊ တက္ၾကြမႈေတြက ေအေသြးမ်ားရဲ႕ အေရာင္ကို ဖံုးသြားတတ္တဲ့
အခါလည္း ရွိပါတယ္။ ေအေသြးမ်ား ပိုျပီး သေဘာထားၾကီးဘို႕ေတာ့ လိုပါတယ္။
တခါတေလမွာ ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက အိုေသြးပိုင္ရွင္ လက္တြဲေဖာ္ကို အရမ္း
သြက္လက္လြန္းတယ္လို႕ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္လံုး
ေအးစက္ေနတာထက္စာရင္ ဒီလို အတြဲေလးက ပိုျပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္တဲ့။

ေအ-ေအဘီ (၅၀%)

အျမဲတမ္း အံ့ၾသစရာေတြနဲ႕ ထူးဆန္းစရာေတြနဲ႕ ျပည့္ေနတတ္တဲ့
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးေတြက ေအေသြးပိုင္ရွင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕
စိတ္ကို ပိုျပီးလြယ္လြယ္နဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ အျမင္မွာ ေအေသြး
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားဟာ ယံုၾကည္စရာေကာင္းျပီး သေဘာေကာင္းတယ္လို႕
ျမင္ေနလို႕ပါပဲ။ ေအဘီေသြးရဲ႕ ထူးျခား ဆန္းၾကယ္မႈကို ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက
နားလည္ လက္ခံႏိုင္တာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈ ပိုမ်ားတတ္ပါတယ္။
တခါတေလမွာေတာ့ မီးနဲ႕ တူတဲ့ အခ်စ္နဲ႕ ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္
မိန္းကေလးမ်ားက ေအးေဆးျပီး ပံုမွန္ေနတတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ားထက္ ေခတ္ဆန္ျပီး
သတ္သတ္ရပ္ရပ္ ထက္ထက္မ်က္မ်က္ ရွိတဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို ပိုျပီး
ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လည္း ဒီလို အခ်က္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့
ေအေသြးပိုင္ရွင္မ်ားနဲ႕ ပိုျပီး ရင္းႏွီးႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကမ်ားတာပါတဲ့။
ဒါေပမယ့္လည္း လိုက္ဖက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၅၀%ပါ။

ဘီေသြးပိုင္ရွင္နဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္သူဘီ-ေအ (၂၀%)
ရွက္တတ္တဲ့ မိန္းကေလးမ်ိဳးေတြကို ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားက
ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။ ဘီေသြး ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္မႈနဲ႕
ေအေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ႏူးညံ့မႈကို ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့
အေရာင္လင္းလက္တဲ့ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္တည္း
ရွိေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီး ရင္းႏွီးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လိုက္ဖက္မႈကေတာ့ ၂၀%ပါ။

ဘီ-ဘီ (၆၅%)
ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးနဲ႕ ဘီေသြးမိန္းကေလး ေတြ႕ၾကျပီ ဆိုရင္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း
နားလည္မႈရွိျပီး လိုက္ဖက္ပါတယ္တဲ့။ ဒီစံုတြဲကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုက္ဖက္ညီတဲ့ စံုတြဲ
ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း မေျပာေလာက္ဘူးလို႕
ထင္ႏိုင္တဲ့ စကားၾကမ္းၾကမ္းေတြကို ေျပာေနတတ္တဲ့ စံုတြဲေတြကို ေတြ႕ရင္
ဘီေသြးစံုတြဲ ျဖစ္တာက မ်ားပါတယ္တဲ့။ ေဘးမွာရွိေနတဲ့ လူေတြက ဒီစံုတြဲကို
ၾကည့္ျပီး ရန္ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႕ စိုးရိမ္ရေလာက္တဲ့ အထိပါပဲ။
ဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ားက လြတ္လပ္မႈကို ႏွစ္သက္ျပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကို
လုပ္ေနတတ္တဲ့ အတြက္ ဒီအတြဲ အဆင္ေျပဘို႕ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ပါတယ္။
ရန္ျဖစ္ရင္းနဲ႕ သံေယာစဥ္ ျဖစ္သြားႏိုင္သလို အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဆင္းရဲမႈေတြ
ေပးျပီး ျပီးသြားတတ္တဲ့ အခါေတြလည္း ရွိပါတယ္တဲ့။

ဘီ-အို (၈၀%)
တခါတေလေတာ့ ျပႆနာ အၾကီးၾကီး ျဖစ္တတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းမႈလည္း သိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕
တက္ၾကြမႈနဲ႕ အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို
ေပါင္းစပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြကို
ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျမဲတမ္း တစ္ခုခုကို စိတ္ပူေနရတတ္ပါတယ္။
ဒီစံုတြဲရဲ႕ တူညီခ်က္ကေတာ့ အျမဲတမ္း ပြဲလမ္းသဘင္ကို သြားဘို႕
စိတ္လႈပ္ရွားေနသလိုမ်ိဳး အျမဲတမ္း စိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္
ဒီစံုတြဲ ေတြ႕ၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ ကမၻာေျမၾကီး ေပၚမွာ ရွိတဲ့
ပူပင္ေသာကမွန္သမွ်ကို ေမ့ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနကို
ဖန္တီးတတ္ၾကပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကမ်ား အၾကံတစ္ခုေလာက္ ေပးလိုက္ျပီဆိုရင္
ေနာက္တစ္ေယာက္က လက္၀ါးရိုက္ လက္ခံတတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီ-ေအဘီ (၉၀%)
ဆန္႔က်င္ဘက္ အဆံုးစြန္ ႏွစ္ခု ေတြ႕ၾကတာပါပဲ။ အခ်င္းခ်င္း လံုး၀ကို မတူတဲ့
အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက အဆင္မေျပေလာက္ဘူးလို႕ ထင္ၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့
အရမ္းကို အဆင္ေျပျပီး အခ်င္းခ်င္း နားလည္တတ္တဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္လည္း ျမင့္မားျပီး
သူမ်ားေတြအျမင္မွာ ၾကက္သီးထေလာက္ေအာင္ ကဲၾကသဲၾကတဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမေအာက္ရထားစီတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘတ္စ္ စီးတဲ့အခါမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
တပူးကပ္ကပ္နဲ႕ ေနတဲ့ အတြဲေတြက ဒီလို ဘီ-ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္မ်ား
ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘီေသြး ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကေတာ့ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္
မိန္းကေလးမ်ားနဲ႕ အတူတူ ရွိတဲ့အခါမွာ အျမဲတမ္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ပါတယ္။
ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႕ မဆက္ဆံတတ္ေပမယ့္ ခ်စ္သူလုပ္တဲ့
မိန္းကေလးက ခၽြဲႏြဲ႕လိုက္ရင္ေတာ့ ၾကင္ၾကင္နာနာျပန္ ဆက္ဆံတတ္ၾကတယ္။
ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးေတြကေတာ့ အရမ္း ၾကင္နာဖြဲ႕ႏြဲ႕ လြန္းတဲ့
ေယာကၤ်ားမ်ား၊ မနားမေန စကားေျပာတတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ားကို
သိပ္မၾကိဳက္လွပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကသာ ေယာကၤ်ားလုပ္သူကို စကား
အဆက္မျပတ္ေျပာခ်င္တတ္ေပမယ့္ တဘက္သားက ပူညံပူညံ လုပ္တာကိုေတာ့
မၾကိဳက္ၾကပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြဲက ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း အမ်ားဆံုးပါပဲ။

အိုေသြးပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔ လုိက္ဖက္မယ့္သူ

အို-ေအ (၁၀၀%)
အိုေသြး ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္တဲ့ သေဘာနဲ႕
ေအေသြးပိုင္ရွင္ မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ အေလးနက္ထားတတ္တဲ့ အက်င့္ေတြကို
ေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ေတာ့ သဘာ၀က်တဲ့ အတြဲကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ေအေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားကေတာ့ အိုေသြးပိုင္ရွင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို
အိုေအစစ္လို ေအးျမေစခ်င္ၾကပါတယ္တဲ့။ အျမဲတမ္း ကံေကာင္းမႈကို
ျဖစ္ေစပါတယ္တဲ့။ မိတ္ေဆြအဆင့္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ စကားမ်ားကို
ဖလွယ္ရင္းနဲ႕ ခင္မင္မႈကို ပိုမို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း
ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုတဲ့ အခါမွာလည္း အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏိုင္တာေၾကာင့္
လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

အို-ဘီ (၇၅%)
မိန္းကေလးဘက္က လိုက္ကပ္ေနတတ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္တဲ့။ အျမဲတမ္း
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္အသြားအလာကိုလည္း
မခန္႕မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါတဲ့။ စိတ္ကေတာ့ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံခ်င္ေပမယ့္
လုပ္လိုက္တဲ့ အလုပ္တိုင္းကေတာ့ အဆင္မေျပတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
မိန္းကေလးဘက္ကေတာ့ သင့္ကို ေကာင္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့
ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္လို႕ ယံုၾကည္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိထားျပီး သူမကို
ဆြဲေဆာင္ပါတဲ့။ ဒီလိုသာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုျပီးခ်စ္လာႏိုင္ပါတယ္တဲ့။
အခ်င္းခ်င္း အေလးထားတာေရာ ကတိကိုတည္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ေတြအားလံုးေၾကာင့္
အခ်င္းခ်င္း သစၥာေဖာက္တာမ်ိဳး လံုး၀မရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့
အိုေသြးပိုင္ရွင္ေယာကၤ်ားေလးမ်ားက ကေလးဆန္ျပီး ခၽြဲတတ္တဲ့
မိန္းကေလးမ်ိဳးကို လိုလားသလို အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားကလည္း ၾကင္နာျပီး
ေႏြးေထြးတဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို လိုလားပါတယ္တဲ့။ ဒီအခ်က္မွာေတာ့ နည္းနည္း
အဆင္မသင့္တာမ်ိဳးေတာ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

အို-အို (၄၀%)
အခ်င္းခ်င္း အရမ္းကို လိုက္ဖက္ညီတယ္လို႕ ထင္ရပါတယ္။ သာမန္ ေယာကၤ်ားေလးနဲ႕
မိန္းကေလးၾကားမွာ မေျပာႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုေတာင္
ေျပာႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရင္းႏွီးႏိုင္ပါတယ္တဲ့။ အခ်င္းခ်င္း
ေယာကၤ်ားမိန္းမရယ္လို႕ မေတြးပဲ သူငယ္ခ်င္းအေနနဲ႕ ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္။
လမ္းမွာ သူေတာင္းစားမ်ား ေတြ႕ရင္ ဒီတိုင္းမသြားႏိုင္ပါဘူး။
စိတ္ထားေကာင္းတယ္လို႕ ဆိုလိုလို႕ရပါတယ္။ အိုေသြးအခ်င္းခ်င္း အားလံုး
အိုေကမွာပဲလို႕ ထင္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ္ပါဘူး။
လိုက္ဖက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄၀%ပါ။

အို-ေအဘီ (၉၅%)

အခ်င္းခ်င္း သိပ္အဆင္မေျပဘူးလို႕ ထင္ရတဲ့ အတြဲပါ။
တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြေၾကာင့္ စိတ္အခန္႕မသင့္တာေလးေတြ
ရွိတတ္ပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ရာကေန သံေယာစဥ္တြယ္တတ္တဲ့ အတြဲေတြလည္း
ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း လက္ေတြ႕က်က် စဥ္းစား ကပ္သပ္ေနတတ္တဲ့ အတြက္
သူမ်ားေတြ အျမင္မွာေတာ့ နည္းနည္း စိတ္ပင္ပန္းေနရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လိုက္ဖက္ညီမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ၉၅% ပါ။

ေအဘီ-ေအ (၆၅%)
ဒီႏွစ္ေယာက္သာ ေတြ႕ၾကျပီဆိုရင္ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ၾကီး တစ္ခုလံုးဟာ
ေျခာက္ကပ္သြားေတာ့တာပါပဲ။ စကားေတြအမ်ားၾကီး လိုအပ္တယ္လို႕ ထင္ရျပီး
အခ်င္းခ်င္း အျပိဳင္ ေခါင္းမာေနတတ္လို႕ စိတ္အခန္႕မသင့္မႈေလးေတြလည္း
မ်ားတတ္ပါတယ္။ ေအဘီေသြးပိုင္ရွင္ ေယာကၤ်ားမ်ားရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကို နားမလည္
ႏိုင္တာေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းရတဲ့ အတြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးတာကတျခား ေျဖတာက
တျခား ျဖစ္တဲ့ အခါေတြလည္း မ်ားပါတယ္။ ဒီစံုတြဲေလးက ျပီးျပည့္စံုတဲ့
အတြဲေလးလို႕ ေျပာလို႕ မရႏိုင္သလို လံုး၀ ေပါင္းစပ္လို႕မရဘူးလို႕လည္း
ေျပာလို႕ မရပါဘူး။ ေအေသြး မိန္းကေလးနဲ႕ ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးေတြကေတာ့
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္လံုးက ေသခ်ာပိရိတဲ့အျပင္ အခ်င္းခ်င္းရဲ႕
အားသာခ်က္ေလးေတြကိုလည္း လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳတတ္ၾကတာမို႕ အဆင္ေျပတဲ့
အေျခအေနေလးကို ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ေအေသြးမိန္းကေလးေတြက
စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ စကား၊ ဟာသေလးေတြ ေျပာတတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ိဳးကို
သေဘာက်တတ္ၾကပါတယ္။

ေအဘီ-ဘီ (၉၀%)
ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ ပညာရွိရွိျပဳမူတတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြက
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။
ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ားကလည္း ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕
စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခ်င္စိတ္၊ တက္ၾကြဖ်တ္လတ္မႈကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားက ေအဘီေသြးေယာကၤ်ားေလးမ်ား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႕
ခ်စ္ခြင့္ပန္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးကို သေဘာၾကသလို ညင္းလည္း မညင္းႏိုင္ပါဘူး။
ပြင္းလင္းတဲ့ စတိုင္လ္ကို လိုလားတာဟာ ဘီေသြးေတြရဲ႕ စတိုင္လ္မို႕ပါ။
ေယာကၤ်ားေလးဘက္ကေတာ့ နည္းနည္း တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ အခါေလးေတြလည္း
ရွိတတ္ၾကျပီး ရင္ထဲမွာ ခံစားရတဲ့အတိုင္း ေဖာ္ျပတတ္ေပမယ့္
ဘီေသြးမိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို သို၀ွက္တတ္တဲ့ အက်င့္ေလးေတြကို
ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္တဲ့။

ေအဘီ-အို (၃၀%)
အခ်င္းခ်င္း လံုး၀ စရိုက္သဘာ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္
လိုက္ဖက္ညီတဲ့ အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သူအျဖစ္အေနထက္
အစ္ကိုတစ္ေယာက္လို ခင္မင္တြယ္တာတာမ်ိဳးက ပိုမ်ားပါတယ္။ ေအဘီေသြး
ေယာကၤ်ားေလးမ်ားရဲ႕ ပြင့္လင္းတဲ့ စရိုက္ဟာ
အိုေသြးပိုင္ရွင္မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ မ်က္စိမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္
ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနတတ္ပါတယ္တဲ့။ ေအးစက္ျပီး တရားက်က် စဥ္းစားတတ္တဲ့
ေအဘီေသြးပိုင္္ရွင္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို အိုေသြးမိန္းကေလးမ်ားက
ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့ မွီခိုအားထားရာတစ္ခုလို႕လည္း ထင္တတ္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ လုိက္ဖက္ညီမႈကေတာ့ ၃၀%ပါ။

ေအဘီ-ေအဘီ (၉၀%)
အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏိုင္တဲ့အျပင္ တဘက္သားကိုလည္း
အေလးအနက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အဆင္ေျပတဲ့ အတြဲေလးတစ္တြဲျဖစ္ေပမယ့္
သူမ်ားေတြအျမင္မွာေတာ့ သိပ္ျပီး မထူးျခားလွတဲ့ အတြဲေလး တစ္တြဲပါ။
တပူးကပ္ကပ္ေနတတ္တဲ့ အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္ေယာက္စလံုးက
စဥ္းစားဥာဏ္ရွိတဲ့အတြက္ တဘက္သားရဲ႕ စရိုက္သဘာ၀ေတြအားလံုးကို
နားလည္ေပးႏိုင္သလို မၾကိဳက္တဲ့ အျပဳအမူကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကပါတယ္။
တခါတေလမွာေတာ့ အေတြးအေခၚေတြ မတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။
တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အေပးအယူမွ်တဲ့ အတြဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့
အတြဲေလးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာနက္ထဲက ေတြ.တာပါ။ ဘယ္သူေရးမွန္းေတာ.မသိဘူး။

Tuesday, January 5, 2010

ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာပုဂၢဳိလ္တုိ.၏အေလ.အထ (၇) ရပ္ - ၂

Like any natural force, gravity pull can work with us or against us. The gravity pull of some of our habits may currently be keeping us from going where we want to go. But it is also gravity pull that keeps our world together, that keeps the planets in their orbits and our universe in order. It is a powerful force, and if we use it effectively, we can use the gravity pull of habit to create the cohesiveness and order necessary to establish effectiveness in our lives.

အျခားသဘာ၀အားအင္မ်ား နည္းတူ ပင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲငင္အားသည္ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.ႏွင္.အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သကဲ.သုိ. ကြ်ႏွိပ္တုိ.ႏွင္. ဆန္.က်င္၍ လည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလသည္။ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.၏ အေလ.အက်င္.မ်ား စြာထဲမွ ေနာက္ျပန္ဆြဲငင္အားအခ်ိဳ.တုိ.သည္ လတ္တေလာအခ်ိန္ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ. သြားလုိသည္.ေနရာသုိ.မေရာက္ေအာင္ ဆြဲငင္ထားေကာင္းထားေပလိမ္.မည္။ သုိ.ရာတြင္ အာကာသထဲရွိ ျဂိဳလ္မ်ား အား ၎ တုိ.၏ ျဂိဳလ္ပတ္လမ္း မ်ားႏွင္. ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.၏ စၾကာ၀ဠာ အတြင္း အစီအစဥ္က်နစြာ တည္ရွိေအာင္ ဟန္ခ်က္ထိန္းေပး သည္ မွာလည္း ယင္းဆြဲငင္အားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိဆြဲငင္းအားသည္ စြမ္းအင္ၾကီးမားသည္ ၊ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်တတ္မည္ဆုိလ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္.မားေသာ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.၏ ဘ၀မ်ား ကုိ ေဆာက္တည္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စြဲျမဲခုိင္မာမွဳ ၊ အစီအစဥ္က်နမွဳ စသည္တုိ. ကုိ အသုံးခ်ႏုိင္စြမ္းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

"Habits" Defined
For our purposes, we will define a habit as the intersection of knowledge, skill, and desire. Knowledge is the theoretical paradigm, the what to do and the why. Skill is the how to do. And desire is the motivation, the want to do. In order to make something a habit in our lives, we have to have all three.

I may be ineffective in my interactions with my work associates, my spouse, or my children because I constantly tell them what I think, but I never really listen to them. Unless I search out correct principles of human interaction, I may not even know I need to listen.

Even if I do know that in order to interact effectively with others I really need to listen to them, I may not have the skill. I may not know how to really listen deeply to another human being.
But knowing I need to listen and knowing how to listen is not enough. Unless I want to listen, unless I have the desire, it won't be a habit in my life. Creating a habit requires work in all three dimensions.The being/seeing change is an upward process -- being changing, seeing, which in turn changes being, and so forth, as we move in an upward spiral of growth. By working on knowledge, skill, and desire, we can break through to new levels of personal and interpersonal effectiveness as we break with old paradigms that may have been a source of pseudo-security for years.

ျပ႒ာန္း ထားေသာ အေလ.အထမ်ား


ကြ်ႏွပ္တုိ.၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဗဟုသုတ ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳ၊ ဆႏၵ အစရွိသည္တုိ.ျဖင္. ေပါင္းစပ္ထားသည္. အေလ.အထတစ္ရပ္ကုိ ျပ႒ာန္း ရေလသည္။ ဗဟုသုတ ဟူသည္မွာ ဘာကုိေဆာင္ရြက္မည္ ၊ ဘာေၾကာင္.ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိသည္. သီအုိရီပုိင္းဆုိင္ရာ စံႏွဳန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ဟူသည္မွာ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိသည္. စံႏွဳန္းျဖစ္သည္။ ဆႏၵဆုိသည္မွာေတာ. ဘာကုိေဆာင္ရြက္ခ်င္သည္ ဟူေသာ လွဳံ.ေဆာ္မွဳ ကုိျပသည္. စံႏွဳန္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ. ၏ဘ၀တြင္ တစ္စုံတရာ ကုိ အေလ.အထအျဖစ္တည္ေဆာက္လုိပါက အဆုိပါစံႏွဳန္း သုံးရပ္စလုံးလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏွပ္တုိ. စိတ္ထဲထင္ရာ သာ အျမဲတမ္းေျပာဆုိေနျပီး ၊ တစ္ဖက္ေျပာစကားကုိ မည္သည္.အခါမွ် နားေထာင္ေလ. မရွိပါက ကြ်ႏွ္ပ္တုိ. ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီးမ်ား ႏွင္. ဆက္ဆံေရးတြင္ ထိေရာက္မွဳ ရွိခ်င္မွရွိေပလိမ္.မည္။လူသားတုိ.၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ လုိက္နာရမည္. မွန္ကန္ေသာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းမျပဳ ပါက တစ္ဖက္ေျပာစကားကုိ နားေထာင္ရေကာင္းမွန္းေတာင္ သိခ်င္မွသိႏုိင္ေပလိမ္.မည္။လူအမ်ားႏွင္. ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္ဆံႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ဖက္ေျပာစကားကုိ နားေထာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းသိသည္.တုိင္ မည္သုိ. နားေထာင္မည္ဆုိသည္. ကြ်မ္းက်င္မွဳ ရွိခ်င္မွရွိေပမည္။ အျခားလူသားတစ္ေယာက္၏ စကားကုိမည္သုိ. မည္ပုံ အေလးအနက္နားေထာင္ရမည္ဆုိသည္ကုိ သိခ်င္မွသိမည္။

သုိ.ရာတြင္ ၊ တစ္ဖက္လူတစ္ေယာက္ ၏ စကားကုိ နားေထာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းသိရုံ ၊ မည္သုိ.မည္ပုံ နားေထာင္ရမည္ကုိ သိရုံ ျဖင္. လုံေလာက္မွဳ မရွိေသးေခ်။ တစ္ဖက္သူတစ္ေယာက္၏ ေျပာစကားကုိ နားေထာင္လုိသည္ ဆုိေသာ “ဆႏၵ “ မရွိလ်င္ “ နားေထာင္သည္” ဆုိေသာ အေလ.အထကုိဘ၀တြင္ရရွိလိမ္.မည္မဟုတ္ပါ။ အေလ.အထတစ္ခု ကုိ ဖန္တီးေဆာက္တည္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါစံႏွဳန္းသုံးရပ္ ျပည္.စုံရန္လုိအပ္လွေပသည္။

ရွဳေထာင္.အေျပာင္းအလဲ ၊ ျဖစ္တည္ျခင္းအေျပာင္းအလဲသည္ ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.၏ အစဥ္တစ္စုိက္ တုိးတက္မွဳအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ဗဟုသုတ ၊ ကြ်မ္းက်င္မွဳ ၊ ဆႏၵ တုိ. အေပၚ စူးစုိက္အားထုတ္ျခင္းအားျဖင္. ကြ်ႏွ္ပ္တုိ.အား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုအေယာင္ လုံျခဳံမွဳ ေပးခဲ.ေသာ အေတြးအျမင္စံႏွဳန္းအေဟာင္းအႏြမ္းမ်ား အားခ်ိဳးဖ်က္ေပးသည္. ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ ၊ လူမွဳဆက္ဆံမွဳပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ အဆင္.သစ္မ်ား ဆီသုိ.ေက်ာ္လႊားေရာက္ရွိႏုိင္ေပသည္။

ဆက္ရန္
ဗ်တ္ဇ

Sunday, January 3, 2010

ျမိဳ.ႏွစ္ျမိဳ. ၏ ပုံျပင္

ခရီးသြားတစ္ေယာက္ က ျမိဳ.ၾကီးတစ္ျမိဳ. နားကုိေရာက္ေတာ. လမ္းေဘးနားမွာထုိင္ေနတဲ. အဘြားအုိတစ္ေယာက္ကုိေမးတယ္။

" အဘြား ဒီျမိဳ.က လူေတြက ဘယ္လုိေနလဲ"

" ေမာင္ရင္လာခဲ. တဲ.ေနရာ က လူေတြက ေကာ ဘယ္လုိေနလဲ"
လုိ.အဘြားအုိကျပန္ေမးတယ္။

" စိတ္ညစ္စရာလူေတြပါဗ်ာ"
" အားလုံး တစ္ေယာက္မွမယုံၾကည္ရဘူး ၊ မုန္းတီးစက္ဆုပ္စရာေကာင္းတဲ.သူေတြခ်ည္းပဲ "
လုိ.ခရီးသြားက ျပန္ေျဖတယ္။

" ေၾသာ္ "
" ေမာင္ရင္ အခုသြားမယ္. ဒီျမိဳ.ၾကီးမွာ လည္း အဲဒီလူေတြေတြ.ရဦးမွာ ပဲ "
လုိ. အဘြားအုိကေျဖလုိက္တယ္။

ခရီးသြားထြက္ခြာသြားျပီးမၾကာခင္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ခရီးသြားတစ္ဦးေရာက္လာတယ္။ ပထမခရီးသြားလုိပဲ အဘြားအုိကုိ ျမိဳ.ၾကီးမွာေနတဲ. လူေတြအေၾကာင္းကုိေမးတယ္။ အဘြားအုိကလည္း ဒုတိယ ခရီးသြားကုိ သူလာခဲ.တဲ. ေနရာ လူေတြက ဘယ္လုိလဲဆုိတာျပန္ေမးတယ္။

" သူတုိ.က တကယ္.ကုိလူေကာင္းေတြပါဗ်ာ ၊ ရုိးသားတယ္၊အလုပ္ၾကိဳးစားတယ္ ၊သေဘာထားၾကီးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္အဲဒီက ထြက္ခြာလာခဲ.ရတာ စိတ္ေတာင္မေကာင္းဘူး " လုိ. ဒုတိယခရီးသြား ကျပန္ေျဖတယ္။

အဘြားအုိက ျပန္ေျပာလုိက္တယ္။

"ေမာင္ရင္ အခုသြားမယ္. ဒီျမိဳ.ၾကီးမွာ လည္း အဲဒီလူေတြေတြ.ရဦးမွာ ပဲ "

ဗ်တ္ဇ
User Online